Kestävä kehitys kouluissa

Porvoolaisissa kouluissa tehdään monipuolisesti työtä kestävän kehityksen hyväksi. Opetussuunnitelmaan sisältyy useita kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita ja sisältöjä, joita käydään opetuksessa läpi. Sen lisäksi kouluilla on omia arkipäivän käytänteitä ja tempauksia, jotka edistävät kestävän kehityksen mukaista ajattelua ja toimintaa.

Koulut toteuttavat monin tavoin kiertotaloutta kouluissa. Usein lukuaineiden oppikirjat (tekstikirjat) ovat käytössä useammalla oppilaalla peräkkäin useamman lukuvuoden ajan. Käsitöissä hyödynnetään kierrätysmateriaaleja (esim. käytöstä poistettujen pulpettien kansia) sekä järjestetään erilaisia kierrätysmateriaalin hyödyntämiseen liittyviä kursseja. Monissa kouluissa on tehty kierrätyksen edistämiseksi yhteistyötä vanhempainyhdistysten kanssa esim. hiihto- ja luisteluvälineiden hankkimiseksi. Koulut ovat myös laatineet omia ohjeita, joissa annetaan oppilaille ohjeita veden ja energian säästämiseen tai jätteiden lajitteluun.

Kouluissa lajitellaan syntyvä jäte: paperi, kartonki ja biojäte. Joissakin kouluissa kokeillaan parhaillaan myös muovijätteiden keräystä. Jätteen vähentämiseen pyritään tarkkailemalla ruokahävikkiä. Osassa kouluista kierrätys on annettu osin myös oppilaiden vastuulle esim. maitotölkkien kierrätys