Kestävä ympäristön hoito

Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään rakentamisen haitallisia vaikutuksia.

Työskentelymenetelmien valinnalla, työkoneiden valinnalla ja kunnolla, hankintojen toteuttamisella sekä kasvillisuuden ja kasvualustan hoito-osaamisella on keskeinen vaikutus kestävän kehityksen toteutumiseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakentamisen tavoitteena on luonnonmukaisempi maaperä- ja ilmasto-olosuhteet huomioiva kasvillisuus. Kunnossapito, kuten nurmikon leikkuu, lehtien ja risujen poistamistyö vähenee, minkä seurauksena maaperä rikastuu ja sitoo paremmin ilmakehän hiiltä sekä hulevesiä. Ilmastonmuutoksen myötä ja rankkasateiden lisääntyessä hulevesien hallinnan tärkeys korostuu. Monikerroksinen lehvästö suojaa pienhiukkasilta ja kasvillisuuteen sitoutuu enemmän hiiltä ilmakehästä. Luonnonmukaisempi kaupunkiympäristö tarjoaa elinympäristöjä linnuille, hyönteisille ja pölyttäjille.

Kestävä ympäristönhoito saattaa näyttää siltä, että kaupunkilaisille tuttua viheraluetta ei kunnossapidetä yhtä tehokkaasti kuin aikaisemmin. Kunnossapidon tavoitteena pidetään kestävyyden lisäksi edelleen myös turvallisuutta sekä esteettömyyttä.