Kestävää maarakentamista

Porvoon kaupungin kuntatekniikka käyttää omissa rakentamiskohteissaan uusiomateriaaleja mahdollisuuksien mukaan. Näitä materiaaleja ovat esimerkiksi betonimurske, vaahtolasi, stabiloitu savi, toisilta työmailta peräisin oleva murskattu kiviaines, hake ja puutarhajätteestä kompostoitu multa. Kaupunki pyrkii hyödyntämään rakentamisessa syntyvät ylijäämämaat ensisijaisesti uudelleen maisemoinnissa ja toisissa rakennuskohteissa suoraan tai muokkaamisen jälkeen.

Uusiomateriaaleja saadaan ylijäämämaista, teollisuuden sivutuotteista ja jätteistä, lievästi pilaantuneista maista sekä vanhojen maarakenteiden materiaaleista ja niillä voidaan korvata maarakentamisessa käytettäviä luonnon kiviaineksia. Uusiomateriaaleja voidaan käyttää joko sellaisenaan tai komponentteina korvaamaan neitseellisiä kiviaineksia tai parantamassa niiden ominaisuuksia.