Kestävästi töihin - Mistä on kyse?

Kestävästi töihin -hankkeen tavoitteena on luoda työntekijöiden hyvinvointia edistäviä liikkumiskäytäntöjä porvoolaisille työpaikoille ja vähentää työmatka- ja työasiamatkaliikkumisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteena on parantaa kestävien kulkumuotojen käytön mahdollisuuksia ja edistää joustavampien työskentelykäytäntöjen käyttöönottoa.

Hankkeessa laaditaan työhön osallistuville organisaatioille liikkumissuunnitelmat, joissa esitetyillä toimenpiteillä pyritään parantamaan kestävien kulkutapojen hyödyntämismahdollisuuksia sekä työ- että työasiamatkoilla. Hankkeen aikana kasvatetaan myös sekä työntekijöiden että työnantajien tietoisuutta ja ymmärrystä omasta liikkumisestaan, erilaisista kestävien kulkumuotojen edistämiskeinoista sekä eri liikennemuotojen ilmasto- ja terveysvaikutuksista.

Kestävästi töihin -hanketta koordinoi Porvoon kaupunki yhdessä konsulttiyritys Sitowise Oy:n kanssa. Hankkeeseen osallistuvia organisaatioita ovat Porvoon kaupungin lisäksi kehitysyhtiö Posintra sekä arviolta 3-5 hankkeen aikana mukaan kutsuttua porvoolaista yritystä. 

Esittelymateriaali