Kestävästi töihin - Liikkumiskyselyn tulokset

Kuudelle mukana olevalle organisaatiolle tehtiin lokakuussa liikkumiskysely, johon saatiin noin 350 vastausta. Kyselyyn vastanneista valtaosa eli 74 prosenttia ilmoitti asuinkunnakseen Porvoon.

Koronan vaikutukset näkyvät myös työmatkaliikkumisessa

Kyselyn avulla selvitettiin mukana olevien organisaatioiden keskeiset liikkumisen tunnusluvut sekä työntekijöiden havainnot ja toiveet kestävän liikkumisen mahdollisuuksia parantavista toimenpiteistä.

Kyselyn tuloksista ilmenee, että ennen korona-aikaa noin puolet työ- ja työasiamatkoista tehtiin henkilöautolla niin, että kuljettajan lisäksi autossa ei ole muita matkustajia. Tämä osuus on korona-ajan myötä pienentynyt noin kymmenen prosenttia. Etätyön osuus ennen koronaa oli ainoastaan viisi prosenttia ja nyt se on lähes viisinkertainen.

Autoilun jälkeen suurimman osuuden kulkutapajakaumasta muodostavat pyöräily ja kävely. Korona-aikana pyöräilyn ja kävelyn osuus työ- ja työasiamatkoilla on kuitenkin pienentynyt hieman. Sama pätee kimppakyyteihin ja julkisen liikenteen käyttöön.

Mahdollisuus lisätä hyvinvointia ja jättää positiivinen jälki ympäristöön

Kyselyn mukaan kodin ja työpaikan välisistä matkoista aiheutuvia päästöjä olisi mahdollista pienentää noin kolmanneksella siirtymällä kestäviin liikkumismuotoihin. Tämä tarkoittaa samalla myös lisääntynyttä hyvinvointia.

Yhteenveto liikkumiskyselyn tuloksista