Kevätkummun osallistuva budjetointi

Kevätkummussa toteutettiin vuonna 2018 Osallistuva budjetointi -kokeilu.

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat otetaan mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit käytetään. Se antaa asukkaille mahdollisuuden keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita. Tavoitteena on edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea asukkaiden omaehtoista toimintaa.

Osallistuvan budjetoinnin kaksi keskustelutilaisuutta järjestettiin huhti- ja toukokuussa. Tilaisuuksissa kerättiin asukkaiden ja toimijoiden ideoita, toiveita ja ajatuksia Kevätkummun alueen ja sen palveluiden kehittämisestä. Tilaisuuksissa ehdotettiin 25 ideaa, joista viisi ideaa äänestettiin jatkotyöstöön.

Tutustu uutiseen Osallistuva budjetointi käynnistyy Kevätkummussa

Osallistuvaan budjetointiin oli varattu 30 000 euroa alueen kehittämiseksi yhdessä asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Nämä viisi ideaa vietiin ensisijaisesti eteenpäin.

  1. Yhteisöllinen ruokailu - toteutui kesälounas Kantele-talolla ja Kevätkummun korttelikeittiö käynnistyi
  2. Liikuntavälinelainaamo - toteutui kesäpelilainaamo Kantele-talolla
  3. Kevätkummun toimintaraha - asukkaat järjestivät toimintarahalla perhekahvilan, korttelikuoron, hyvinvointi-iltoja, jouluikkunan ja itsenäisyyspäivän tapahtuman
  4. Lajittelupiste ja kierrätystempaus - lajittelupistettä edistettiin ja järjestettiin vaatteiden- ja liikuntavälineidenvaihto tapahtuma
  5. Yhdistystoiminnalle tilat ja lainavälineet - porvoolaiset yhdistykset voivat vuokrata Kantele-talon tiloja muita käyttäjiä edullisemmin. Lisäksi yhdistykset voivat kokoontua maksutta kaikille avoimessa tilassa Kantele-talon asukasiltojen yhteydessä.

Lisätietoa: hyvinvointikoordinaattori