Kevätlaakso

Kevätlaaksosta muodostuu vehreä asuinalue, joka rajautuu avoimeen Skaftkärrin peltolaaksoon. Porvoolaisten suosima Humlan ulkoilureitti polkuineen ja hiihtolatuineen kulkee peltolaakson eteläpäässä ja houkuttelee liikkumaan.

Ensimmäiset tontit Kevätlaaksonkallion asemakaava-alueelta luovutettiin syksyllä 2018. Kevätlaaksonpuron asemakaava-alueen pientalojen rakentaminen on jo hyvässä vauhdissa.

Kevätlaakso on uusi energiatehokkaan pientaloasutuksen alue. Pohjoisosastaan alue rajautuu puistovyöhykkeeseen, josta lähtee kevyenliikenteenreitti viereisen Kevätkummun asuinalueen läpi vastarakennetulle koululle ja ostoskeskukselle. Lähipalvelut päiväkoteineen, kouluineen, nuorisotaloineen ja kirjastoineen sijaitsevat Kevätkummun alueella. Päivittäistavarakaupat löytyvät Kevätkummun ostoskeskuksesta ja Tarmolasta. Porvoon keskustaan on matkaa noin 4 km.

Vapaiden omakotitonttien ajankohtainen tilanne

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Tontin ostaja tai vuokralainen sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja rakennustapaohjeita. Tutustuthan niihin huolellisesti jo ennen tontin hakemista. Asemakaavassa kerrotaan, kuinka paljon rakennusoikeutta kullakin tontilla on ja montako kerrosta taloon saa rakentaa. Rakennustapaohjeissa annetaan tarkkoja ohjeita ja määräyksiä muun muassa rakennusten ulkonäöstä, värityksestä ja ulkopintojen materiaaleista sekä energiansäästömahdollisuuksista.

Lähialueen kaavoitus

Energiatehokkaita ratkaisuja

Energiatehokkuus tarkoittaa esimerkiksi:

  • Porvoon vihreän kaukolämmön hyödyntämistä
  • passiivisen aurinkoenergian huomioon ottamista - esimerkiksi sijoiteltaessa rakennuksia tontille, sijoiteltaessa tiloja rakennuksen sisällä ja piha-alueen suunnittelussa
  • varautumista aurinkoenergian myöhempään käyttöön
  • tuulensuojien huomioimista rakennusten ja piha-alueiden sijoittelussa
  • puurakentamisen suosimista
  • polkupyörien käyttämistä liikkumisessa ja riittävän säilytystilan varaamista polkupyörille
  • joukkoliikenteen hyödyntämistä

Maaperä

Osalla alueen tonteista on savea. Talon perustaminen saattaa edellyttää paaluttamista. Savipohjaisten tonttien erityisolosuhteista on lisätietoja maaperätutkimussivulla. Myös maaperätutkimuksessa käytettyjen merkkien selitykset löytyvät maaperätutkimussivulta.

Yhdessä luovutettavat tontit

Omakotitontit, joissa on yhteinen kulkuyhteysrasite, luovutetaan kerralla samalle hakijalle. Tonteilla 10-5719-2 ja -3 on yhteinen kulkuyhteysrasite. Kulkuväylän rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat tontit 2 ja 3 yhteisesti. Nämä tontit luovutetaan samaan aikaan samalle ostajalle/vuokralaiselle.

Muuta

Korttelissa 5724 tonteilla 1 - 4 sekä korttelissa 5727 olevilla tonteilla kiinteistön liittäminen viemäriin voi edellyttää rakennuksen suunnittelusta riippuen kiinteistökohtaisen pumppaamon.

Korttelissa 5726 tonteilla 5 - 17 on rasite veden johtamiseksi maan kuivattamista varten.

Kevätlaaksonkallion asemakaavassa on ohjeellinen rakennusala yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia ja laitoksia varten (et). Porvoon veden jätevedenpumppaamo tulee kaavasta poiketen korttelin 5716 pohjoispuolelle puistoalueelle noin 25 metrin päähän lähimmän tontin rajasta. Jätevedenpumppaamo on noin 10 neliön suuruinen rakennus. Osoite on Kevätlaaksontie 52 c.

Kevätlaakson niityn ja aukean puistoalueella kulkee puistokäytävä, kuntopolku/hiihtolatu. Puistokäytävää pitkin pääsee Kevätkummun keskustaan ja Humlan ulkoilureitille. Tulevaisuudessa puistokäytävä jatketaan myös Omenatarhan suuntaan. Puistokäytävän ja Humlan ulkoilureitin yhtymäkohdan lähellä on kuntoilupaikka.

Puistoalueella on puro, jonka yhteyteen on rakennettu asuinalueiden hulevesien viivytyspainanne. Puistoalue on kokonaisuutena sekä rakennettua että luonnonmukaista viheraluetta. Puistoalueelle toteutetaan tulevaisuudessa leikkipuisto uusien asuinalueiden lapsia varten sekä frisbeegolfrata.