Kielikylpy

Porvoossa kielikylpypäivähoitoa ja -opetusta tarjotaan ruotsin kielellä.

Päivähoito- ja esiopetusryhmät toimivat Näsin päiväkodissa. Kielikylvyn perusopetus järjestetään Albert Edelfeltin koulussa.

Kielikylpy on tarkoitettu lapsille, joiden äidinkieli ei ole ruotsi ja perheen kotikieli on suomi. Henkilökunta puhuu lapsen kanssa vain ruotsia, vanhempien kanssa suomea tai ruotsia.

Lapset saavat kielikylvyssä ruotsin kielen taidon lisäksi hyvät lähtökohdat vieraiden kielten oppimiseen ja muiden kulttuurien ymmärtämiseen.

Kielikylpy on vapaaehtoista, mutta vaatii sitoutumista lapselta ja hänen huoltajiltaan. Vanhempien erityisenä tehtävänä on tukea lapsen äidinkielen kehitystä.

Kielikylpytoiminnan suunnitelma 2018-2022 

Hae kielikylpyyn

Kielikylpyyn haetaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää 5 vuotta. Hakuaika 1.8. alkavaan kielikylpyyn päättyy 31.3.

Kielikylpyesite

Kielikylpyjuliste