Sinua saattaa kiinnostaa myös

Kilpailut ja harjoitukset moottorikulkuneuvolla vesillä

Moottoriveneitä ja vesiskoottereita sekä muita moottorikäyttöisiä vesiajoneuvoja koskevista kilpailuista määrätään vesiliikennelaissa. Kilpailujen tai harjoitusten järjestämiseen moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla on haettava lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. 

  • Lupa on haettava, jos kilpailut tai harjoituksen järjestetään samalla vesialueella toistuvasti tai pysyvästi.
  • Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.
  • Vesialueen omistajan on annettava suostumuksensa luvan myöntämiseen.
  • Lupahakemus on vapaamuotoinen.
  • Hakemus osoitetaan rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimitetaan kaupungin palvelupiste Kompassiin
  • Jos tapahtuma järjestetään Porvoon lisäksi jonkun naapurikunnan alueella, toimitetaan hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
  • Usean alueellisen ympäristökeskuksen alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen myöntää luvan se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka alueella kilpailu pääosin pidetään.