Kilpilahden suojavyöhykkeisiin tulossa tarkistuksia