Kirkkokadun pihakatukokeilu

Taustaa

Kirkkokatu on Rihkamakadulta Kirkkotorille johtava katu, joka välittää paljon läpikulkuliikennettä. Katua käyttää päivittäin noin 1800 moottoriajoneuvoa ja katua käyttävien kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrä on ajoittain huomattavan suuri. Kesäisin erityisesti kävelijöitä on Kirkkokadulla paikoitellen enemmän kuin muita liikkujaryhmiä yhteensä.  Kirkkokadun haasteena on ollut eri liikennemuotojen yhteensovittaminen kapeassa katutilassa. Kohtaavat moottoriajoneuvot käyttävät koko katutilan ja kohtaamistilanteissa jalankulkijoiden tila jää liian vähäiseksi.

Kokeilun tavoitteet

Kesällä 2019 kokeiltiin muuttaa Kirkkokatu Rihkamakadun ja Kirkkotorin välisellä osuudella pihakaduksi. Liikennemerkkien lisäksi pihakatumaisuutta korostettiin kukkapadoilla. Kokeilun tavoitteena oli parantaa eri liikkujaryhmien yhteispeliä, parantaa kadun varren asukkaiden viihtyisyyttä sekä turvata kiinteistöihin johtavia kulkuyhteyksiä.

Pihakatua koskevat liikennesäännöt pähkinänkuoressa

  • Pihakadulla vallitsee 20 km/h nopeusrajoitus, mutta ajoneuvoliikenne joutuu sopeuttamaan nopeutensa jalankulkijoiden nopeuteen
  • Ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku
  • Pihakadulta tuleva on väistämisvelvollinen muuta liikennettä kohtaan
  • Pysäköinti on sallittu vain merkityillä paikoilla

Kokeilun tulokset

Kokeilun tavoitteet täyttyivät, eri liikkujaryhmien yhteispelin ja erityisesti jalankulkijoiden turvallisuuden koettiin parantuneen ja alueen asukasyhdistykset pitivät kokeilua onnistuneena. Liikkujien osalta eniten harmia aiheuttivat pihakatuosuudella käytetyt kukkapadat, joita oli paikoitellen vaikeaa havaita henkilöautosta.

Jatkotoimet

Koska kokeilua ja pihakaturatkaisua pidettiin erityisesti alueen asukasyhdistysten mielestä onnistuneena, pihakaturatkaisu päätettiin säilyttää. Kukkapadat viestiin pois talven ajaksi ja vuonna 2020 kukkapadat pyritään korvaamaan toisenlaisella ratkaisulla, joka estäisi autojen kohtaamisen ahtaimmissa kohdissa ja toisi turvaa kiinteistöjen kulkuyhteyksien kohdalle.