Kohdennettu ja etsivä nuorisotyö

Kohdennetun ja etsivän nuorisotyön tavoite on ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Sillä autetaan ja tuetaan alle 30-vuotiaita nuoria. Työ on liikkuvaa, ennaltaehkäisevää, etsivää ja korjaavaa. Siinä kuljetaan nuoren rinnalla.

Tavoitteena on tukea nuoren kokonaisvaltaista elämänhallintaa ja edistää hänen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja taloudellista hyvinvointiaan.

Työhön kuuluu olennaisesti yhteistyö muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa.

Toimintamuotoja ovat

  • Henkilökohtainen tuki
  • Varhainen puuttuminen
  • Pienryhmätoiminta ja leirit
  • Jalkautuminen nuorten pariin, esimerkiksi kauppakeskuksiin jalkautuva nuorisotyö
  • Verkostoyhteistyö: nuorisopalveluiden muut yksiköt, vanhemmat, koulut, sosiaalityöntekijät, poliisi, päihdeklinikka, seurakunta ja muut tahot