Siirry sisältöön

Arvonnan järjestäjä
Porvoon kaupunki
Y-tunnus: 1061512-1
Osoite: Porvoon kaupunki
PL 785
00074 CGI

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus
Osallistuminen arvontaan on mahdollista vastaamalla sähköiseen Kokemuksesi keikkatyöstä -kyselyyn 25.5.-7.6.2023. Linkki Kokemuksesi keikkatyöstä -kyselyyn on lähetetty sähköpostitse Porvoon kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen sijaisille, jotka tekevät sijaisuuksia Kuntarekry-järjestelmän kautta.

Arvontaan voivat osallistua kaikki ne, jotka ovat vastaanottaneet kyselyn linkin omaan henkilökohtaiseen sähköpostiinsa ja tekevät sijaisuuksia Porvoon kaupungille. (Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen.) Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista.

Voittajien valitseminen ja ajankohta
Voittajat (2 kpl) arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu 8.6.2023. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajia ei tavoiteta 27.6 mennessä, on Porvoon kaupungilla oikeus valita tilalle toinen voittaja.

Palkinnot
Arvonnan palkinto on 2 kappaletta lahjakorttia Brunberg-myymälään 1 kpl / osallistuja. Palkinnon arvo on 20 €/kpl. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

Säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Porvoon kaupungin päätöksiä. Porvoon kaupunki pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, lähetetään asia sähköpostitse tiedoksi osallistujille.

Henkilötietojen käsittely
Porvoon kaupunki käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Porvoon kaupunki ei luovuta osallistujien tietoja kolmansille tahoille eikä käytä näitä suoramarkkinointiin. Lisätietoja tietosuojasta löytyy täältä.
Tietosuojaseloste

Voittajien nimien julkaiseminen
Arvontaan osallistuvien nimiä ei julkaista.

Järjestäjän ja arvontaan osallistujan vastuut
Porvoon kaupunki vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvontaan osallistujat vapauttavat Porvoon kaupungin sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.
Porvoon kaupunki ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.


Muut ehdot
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Porvoon kaupungin niiden nojalla tekemiä päätöksiä.
Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien Porvoon kaupungista riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Porvoon kaupunki pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse arvonnan osallistujille.

Mitkään Porvoon kaupungin järjestämät arvonnat Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen arvontaan osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista arvontojen osalta.