KoMbi 70 vuotta

TIEDON, TAIDON, TUNTEEN TEILLÄ – SIVISTYKSEN PALOA KOMBISSA

Porvoon kansalaisopisto-Borgå medborgarinstitut eli tuttavallisemmin KoMbi täyttää 70 vuotta.

Alun perin opisto perustettiin nimellä Borgå Arbetarinstitut-Porvoon Työväenopisto. Toiminta alkoi Ruotsalaisessa kansakoulussa (Kaivokatu 40) maanantaina 18.2.1946 kaksikielisenä ja viikon kuluttua toiminnan alkamisesta opistossa oli ruotsinkielisiä opiskelijoita 170 henkeä ja suomenkielisiä 230 henkeä, yhteensä 400 henkeä.

Innostuneen alun jälkeen Kouluhallituksesta kävi kuitenkin käsky, että Porvoon kaupungin on perustettava erikieliset opistot, koska Kouluhallituksessakin oli suomen- ja ruotsinkielinen osasto. Näin päättyi hyvin alkanut yhteistyö, ja se jatkui virallisesti vasta 68 vuotta myöhemmin.

Kuluneen 70 vuoden aikana yhteinen opiskelijamäärä on parhaimmillaan ylittänyt 8 000 opiskelijan rajan ja näyttää nyt vakiintuneen yli 7 000 opiskelijaan. Tällä perusteella voi hyvällä syyllä todeta, että vuosikymmenten kuluessa kymmenet tuhannet porvoolaiset ja vuodesta 1971 virallisesti myös Porvoon maalaiskuntalaiset ja askolalaiset ovat käyttäneet opiston opintotarjontaa hyväkseen.

Suomi ja Porvoo ovat muuttuneet hyvin erilaiseksi kuin mitä ne olivat 70 vuotta sitten, maatalousyhteiskunnasta on siirrytty varsin nopeasti palveluyhteiskuntaan. Opisto on pysynyt hyvin mukana muutoksessa. Opisto on oppinut olemaan ajan hermolla ja ottamaan vastaan kulloinkin ajassa ilmeneviä koulutustehtäviä. Ensimmäisenä toimintavuonna 1946–47 opetettiin mm. konepiirustusta ja nyt opisto kotouttaa maahanmuuttajia ja järjestää puutarhanhoidon kursseja.

Ihmiset tulevat opistoon oppimaan uusia tietoja ja taitoja, kokemaan onnistumisen elämyksiä ja myös päivittämään työelämätaitojaan. Opiskelu yhdessä muiden kanssa tuo elämään sisältöä ja merkitystä, joka saa tulemaan opiston kursseille yhä uudelleen. Sivistyksen liekki syttyy joka vuosi uudestaan, vuodesta toiseen. Nuorimmat oppilaat ovat alle 1-vuotiaita ja vanhimmat yli 90-vuotiaita. Opiston opiskelijakunta ja kurssitarjotin kattaa koko elämän kirjon. KoMbin kurssit ja luennot ovat tärkeä osa kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita, joiden yleisötapahtumista ja -palveluista tämä esite myös kertoo.

Opisto elää ja hengittää opiskelijoidensa myötä, muun henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden panosta unohtamatta.

KUULEN JA UNOHDAN. NÄEN JA MUISTAN. TEEN JA YMMÄRRÄN. — Tuntematon

Pertti Jääskä
rehtori