Korjausavustukset

ARA:ssa on otettu käyttöön verkkoasiointi, johon kirjaudutaan ARA:n verkkosivuilta www.ara.fi.  Avustuksia voi myös edelleen hakea paperihakemuksella, joita voi tulostaa ARA:n verkkosivuilta, pyytää korjausneuvonnan puhelinnumerosta (puh. 029 525 0818) tai sähköpostilla www.korjausavustus.ara@ara.fi.

Valtion varoista myönnettäviä avustuksia voi hakea Porvoossa sijaitsevien, ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuntojen tai asuinrakennusten korjauksiin.

ARAn myöntämät avustukset 

Yksityishenkilöille

  • ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjausavustus 
  • avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun (tarkoitettu kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuinrakennusten kuntotutkimuksiin sekä tällaisten rakennusten perusparannuksen suunnittelukustannuksiin).

Korjaustoimenpiteillä parannetaan iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen ja edistetään asuinrakennuskannan esteettömyyttä. 

Taloyhtiöille (asunto-osakeyhtiöt,vuokrataloyhteisöt jne.)

  • hissiavustus (uuden hissin asentaminen)
  • esteettömyysavustus (avustus liikuntaesteen poistamiseen)
  • avustus kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun
  • sähköautojen latausinfra-avustus

Toimenpiteitä, joille on haettu avustusta, ei saa aloittaa ennen kuin avustuspäätös on tehty ja toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus hyväksytty. Kiireellisissä tapauksissa voidaan ARA:sta anoa töille aloituslupaa. Aloituslupapäätös ei takaa avustuksen saamista.

Energia-avustukset

Katso lähemmät tiedot ARA:n nettisivuilta www.ara.fi.

Hakemuslomakkeet

Hakemuslomakkeita saa myös palvelupiste Kompassista.
Palvelupiste Kompassi