Skip to content

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Korkeusjärjestelmä

Kaupunki siirtyy nykyisin käytössä olevista N43- ja N60-korkeusjärjestelmistä valtakunnalliseen N2000-korkeusjärjestelmään 1.1.2017. Vuoden 2017 alusta lähtien kaupunki tuottaa aineistoja pelkästään N2000-korkeusjärjestelmässä.

N2000-korkeusjärjestelmään siirtymisen syynä ovat maan kohoaminen sekä paikkatietojen yhteiskäytön tehostaminen Suomessa ja EU:ssa.

N60-järjestelmän mukaiseen korkeusarvoon on lisättävä 0,251 metriä, jotta päästään N2000-korkeuteen.

N43-järjestelmän mukaiseen korkeuteen on lisättävä 0,296 metriä, jotta päästään N2000-korkeuteen.

Muista aina varmistaa, missä korkeusjärjestelmässä aineistot ovat. Sekaannuksen vaara on suuri hankkeissa, joissa suunnitelmat tehdään ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa mutta toteutus tapahtuu sen jälkeen. Suunnitelmiin ja rakennuslupa-asiakirjoihin onkin aina merkittävä käytetty korkeusjärjestelmä ja huolehdittava, että kaikki suunnitelmassa esitetyt korkeudet ovat samassa järjestelmässä. Mittauksissa on varmistettava, että lähtöpisteen korkeus ja mitattava korkeus ovat samassa järjestelmässä.