Koronatartunnat Porvoossa

Päivitetty 10.5.2021

Porvoon kaupunki kokoaa tälle sivulle tietoja koronatartunnoista Porvoon alueella. Sivustolla julkaistaan:

 • viikkokatsaus Porvoon koronatilanteeseen: koronatartunnat ja -testaukset Porvoossa
 • koronarokotusten edistyminen Porvoossa
 • tiedotteet: koronatartunnat ja joukkoaltistumiset 
 • koronatestaukset ja -tartunnat Nesteen Kilpilahden jalostamon suurseisokkialueella (päivittäin)
 • koronatetstaukset ja -tartunnat Borealiksen fenoli ja aromaatit -yksikön seisokkialueella Kilpilahdessa (ti-pe)

Koronatartunnat, -testaukset ja -rokotukset Porvoossa viikolla 17 (26.4.-2.5.2021)

Koronatilanne Porvoossa on parantunut, ja ilmaantuvuusluku on laskenut 45,5:een. Tartuntoja todettiin 11, tartunnalle altistui 76 henkilöä ja joukkoaltistumisia todettiin kaksi. Tartuntojen jäljitys toimii edelleen hyvin.

Koronatestit ja -tartunnat Porvoossa:

 • koronatestien määrä 991 kpl
 • positiiviset testitulokset 11 kpl
 • altistuneiden määrä 76 kpl
 • positiiviset testitulokset epidemian alusta alkaen (kumulatiivinen) 591 kpl
 • positiivisten testitulosten osuus testatuista 1,11 %
 • tartunnan lähde on tiedossa 72,73 % 
 • altistuneet epidemian alusta alkaen (kumulatiivinen) 3210 kpl
 • ilmaantuvuusluku (tartunnat kahden viikon aikana 100 000 asukasta kohti) 45,5
 • Porvoossa asuvien tai majoittuvien tartunnat Nesteen Porvoon jalostamon seisokkityömaalla 0
 • Porvoossa asuvien tai majoittuvien tartunnat Borealiksen fenoli ja aromaatit -yksikön seisokkityömaalla 0 

Tarkemmat kuntakohtaiset (myös Porvoota koskevat) tartunta- ja ilmaantuvuusluvut löydät THLn verkkopalvelusta.

Tartunta- ja ilmaantuvusluvut THL:n verkkopalvelussa 


Koronarokotusten edistyminen Porvoossa

 Viikon 17 (26.4.-2.5.2021) jälkeen lähes 35 prosenttia porvoolaisista oli saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen. Tarkemmat tiedot rokotuskattavuudesta ikäryhmittäin löydät THL:n verkkopalvelusta.

Porvoon rokotuskattavuus ikäryhmittäin

Lisätietoa koronarokotuksista Porvoossa


Kaupunki tiedottaa tartunnoista ja joukkoaltistumisista

Kaupunki tiedottaa tartunnoista ja joukkoaltistumisista silloin, kun ne vaikuttavat kaupungin toimintaan ja/tai tartuntojen tai altistuneiden määrä on suuri.

Kaupungin tiedotteet tartunnoista ja joukkoaltistumisista


Koronatestaukset ja -tartunnat Nesteen Kilpilahden jalostamon suurseisokkialueella

Nesteen Porvoon jalostamolla on käynnissä noin 12 viikkoa kestävä suurseisokki, jonka aikana tehdään määräaikaishuoltoon kuuluvia lakisääteisiä, jalostamon toiminnalle välttämättömiä tarkastuksia, huoltotöitä ja laitteistojen perusparannuksia. Jalostamon arvioidaan olevan käynnissä normaalisti kesäkuun loppuun mennessä.

Katsaus seisokkityömaan koronatilanteeseen ja terveysturvallisuussuunnitelmaan löytyy Kilpilahti.fi-sivustolta.

Kilpilahti.fi

Työmaalla työskentelee yhtäaikaisesti enintään noin 4500 henkilöä. Seisokkitöihin osallistuu kevään aikana vaiheittain noin 6000 henkilöä, joista noin 2000 ulkomaalaisia. Neste teettää seisokkitöiden aikana koko seisokin henkilökunnalle säännöllisesti pakollisia koronamassatestauksia.

Tällä sivustolla julkaistaan päivittäin tieto massatestien määrästä ja positiivisista testituloksista. Luvut päivitetään kerran päivässä, ja ne voivat päivittyä myös takautuvasti.

Nesteen Porvoon suurseisokin koronatilannekatsaus 4.5.2021

Koronatestit 9.5.2021

Koronatestien määrä Porvoon jalostamon suurseisokissa: 166
Positiiviset testitulokset Porvoon jalostamon suurseisokissa (luku sisältää kaikissa kunnissa asuvat ja majoittuvat henkilöt): 1
Porvoossa asuvien tai majoittuvien positiiviset testitulokset Porvoon jalostamon suurseisokissa: 1
Porvoon koronatartuntojen kokonaismäärä (ei sisällä Porvoossa seisokin aikana tilapäisesti majoittuvia): 1

Koronatestit 8.5.2021

Koronatestien määrä Porvoon jalostamon suurseisokissa: 673
Positiiviset testitulokset Porvoon jalostamon suurseisokissa (luku sisältää kaikissa kunnissa asuvat ja majoittuvat henkilöt): 2
Porvoossa asuvien tai majoittuvien positiiviset testitulokset Porvoon jalostamon suurseisokissa: 0
Porvoon koronatartuntojen kokonaismäärä (ei sisällä Porvoossa seisokin aikana tilapäisesti majoittuvia): 1

Koronatestit 7.5.2021

Koronatestien määrä Porvoon jalostamon suurseisokissa: 1475
Positiiviset testitulokset Porvoon jalostamon suurseisokissa (luku sisältää kaikissa kunnissa asuvat ja majoittuvat henkilöt): 3
Porvoossa asuvien tai majoittuvien positiiviset testitulokset Porvoon jalostamon suurseisokissa: 0
Porvoon koronatartuntojen kokonaismäärä (ei sisällä Porvoossa seisokin aikana tilapäisesti majoittuvia): 2

Koronatestit 6.5.2021

Koronatestien määrä Porvoon jalostamon suurseisokissa: 1500
Positiiviset testitulokset Porvoon jalostamon suurseisokissa (luku sisältää kaikissa kunnissa asuvat ja majoittuvat henkilöt): 3
Porvoossa asuvien tai majoittuvien positiiviset testitulokset Porvoon jalostamon suurseisokissa: 0
Porvoon koronatartuntojen kokonaismäärä (ei sisällä Porvoossa seisokin aikana tilapäisesti majoittuvia): 1

Koronatestit 5.5.2021

Koronatestien määrä Porvoon jalostamon suurseisokissa: 1599
Positiiviset testitulokset Porvoon jalostamon suurseisokissa (luku sisältää kaikissa kunnissa asuvat ja majoittuvat henkilöt): 5
Porvoossa asuvien tai majoittuvien positiiviset testitulokset Porvoon jalostamon suurseisokissa: 0
Porvoon koronatartuntojen kokonaismäärä (ei sisällä Porvoossa seisokin aikana tilapäisesti majoittuvia): 9

Koronatestit 4.5.2021

Koronatestien määrä Porvoon jalostamon suurseisokissa: 1210
Positiiviset testitulokset Porvoon jalostamon suurseisokissa (luku sisältää kaikissa kunnissa asuvat ja majoittuvat henkilöt): 6
Porvoossa asuvien tai majoittuvien positiiviset testitulokset Porvoon jalostamon suurseisokissa: 0
Porvoon koronatartuntojen kokonaismäärä (ei sisällä Porvoossa seisokin aikana tilapäisesti majoittuvia): 2

Koronatestit 3.5.2021

Koronatestien määrä Porvoon jalostamon suurseisokissa: 1470
Positiiviset testitulokset Porvoon jalostamon suurseisokissa (luku sisältää kaikissa kunnissa asuvat ja majoittuvat henkilöt): 6
Porvoossa asuvien tai majoittuvien positiiviset testitulokset Porvoon jalostamon suurseisokissa: 0
Porvoon koronatartuntojen kokonaismäärä (ei sisällä Porvoossa seisokin aikana tilapäisesti majoittuvia): 0

Koronatestaukset ja -tartunnat Borealiksen fenoli ja aromaatit -yksikön seisokkialueella

Borealiksen fenoli ja aromaatit -yksikön seisokki on alkanut huhtikuun puolessa välissä. Seisokin aikana tehdään erilaisia huolto- ja kunnossapitotöitä sekä investointeja. Huolto- ja kunnossapitotöihin kuuluu mm. prosessilaitteiden puhdistuksia ja määräaikaishuoltoja sekä painelaite- ja turvalaitejärjestelmien määräaikaishuoltoja. Investoinneilla uusitaan laitosten laitekantaa tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi.

Seisokkitöihin osallistuu vaiheittain noin 1350 henkilöä, joista 300 on ulkomaalaista. Yhtäaikaisesti työmaalla on noin 750 henkeä, joista noin 170 ulkomailta tullutta henkilöä. Seisokki varten on tehty kattava koronavarautumissuunnitelma ja seisokin ajaksi sovituilla toimenpiteillä pyritään varmistamaan kaikille alueella toimiville terveellinen ja turvallinen työympäristö. Kaikilta seisokissa työskenteleviltä edellytetään negatiivista koronatestitulosta ja seisokkityöntekijöille tehdään säännöllisesti koronatestauksia.   

Tällä sivustolla julkaistaan tieto testien määrästä ja positiivista testituloksista. Luvut päivitetään kerran päivässä tiistai–perjantai välisenä aikana, joten ne voivat päivittyä myös takautuvasti.

Koronatestit 6.5.2021

Koronatestien määrä Borealiksen seisokissa: 118
Positiiviset testitulokset Borealiksen seisokissa (luku sisältää kaikissa kunnissa asuvat ja majoittuvat henkilöt: 0
Porvoossa asuvien tai majoittuvien positiiviset testitulokset Borealiksen seisokissa: 0
Porvoon koronatartuntojen kokonaismäärä (ei sisällä Porvoossa seisokin aikana tilapäisesti majoittuvia): 1

Koronatestit 5.5.2021

Koronatestien määrä Borealiksen seisokissa: 251
Positiiviset testitulokset Borealiksen seisokissa (luku sisältää kaikissa kunnissa asuvat ja majoittuvat henkilöt: 0
Porvoossa asuvien tai majoittuvien positiiviset testitulokset Borealiksen seisokissa: 0
Porvoon koronatartuntojen kokonaismäärä (ei sisällä Porvoossa seisokin aikana tilapäisesti majoittuvia): 9

Koronatestit 4.5.2021

Koronatestien määrä Borealiksen seisokissa: 255
Positiiviset testitulokset Borealiksen seisokissa (luku sisältää kaikissa kunnissa asuvat ja majoittuvat henkilöt: 0
Porvoossa asuvien tai majoittuvien positiiviset testitulokset Borealiksen seisokissa: 0
Porvoon koronatartuntojen kokonaismäärä (ei sisällä Porvoossa seisokin aikana tilapäisesti majoittuvia): 2

Koronatestit 3.5.2021

Koronatestien määrä Borealiksen seisokissa: 293
Positiiviset testitulokset Borealiksen seisokissa (luku sisältää kaikissa kunnissa asuvat ja majoittuvat henkilöt: 0
Porvoossa asuvien tai majoittuvien positiiviset testitulokset Borealiksen seisokissa: 0
Porvoon koronatartuntojen kokonaismäärä (ei sisällä Porvoossa seisokin aikana tilapäisesti majoittuvia): 0