Kostservice

Stadens kostservice planerar måtiderna enligt näringsarbetsgruppens kvalitetshandbok. Menyn byts ut var åttonde vecka. I planeringen beaktas kundresponsen och helgernas mattraditioner. Dessutom ordnas temadagar och -veckor.

Matsedel

Specialdieter och allergier

I skolorna och dagvården är det möjligt att få specialdiet.

Anmälansblankett om kost som grundar si på religion / etiska skä

Läs näringsrekommendationerna

Ta kontakt

Respons