Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi säädettyjen edellytysten täyttyessä äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14. toukokuuta ennen kello 16.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestysilmoitukset jätetään Porvoon keskusvaalilautakunnalle, os. Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo tai puhelimitse 020 692 250, palvelupiste Kompassi.