Kotihoito

Kotihoidon palveluja voi saada tilanteessa, jossa kotona selviytyminen on vaikeutunut vanhuuden, sairauden, vammaisuuden tai muun syyn takia.

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä muita tukipalveluja, jotka auttavat selviytymään kotona. Kotihoidon palveluihin ei kuitenkaan kuulu siivous ja kauppa-asioissa avustaminen.

Tavoitteena on auttaa asiakasta selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Samalla ehkäistään ennenaikaista siirtymistä laitoshoitoon.

Kotihoitoa saa tarvittaessa ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa.

Palveluiden tarve arvioidaan

Asiakkaan ja häntä mahdollisesti hoitavien omaisten kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma säännöllisestä kotihoidosta, jossa asiakkaan luona käydään vähintään kerran viikossa.

Hoito aloitetaan aina määräaikaisena ja sen tarvetta arvioidaan säännöllisesti. Kotihoidon maksu muodostuu asiakkaan tulojen ja hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitun palvelun määrän mukaisesti.

Maksut

Muista muut tukipalvelut