Kotitalouksien kaivot

Kaivoveden laatu kannattaa tutkituttaa laboratoriossa, ennen kuin uusi kaivo otetaan käyttöön. Tutkimus on syytä uusia vähintään kolmen vuoden välein, koska kaivoveden laatuongelmia ei usein pysty aistein havaitsemaan.

Veden laatu kannattaa tutkia aina, kun kaivoveden laatu on muuttunut lyhyessä ajassa tavanomaisesta poikkeavaksi. Selvästi muuttunutta vettä ei pidä juoda keittämättä. Kaivon rakenteiden kunto kannattaa myös tarkastaa säännöllisesti.

Tyypillisiä ongelmia rengaskaivojen vedessä ovat:

  • maaperäbakteerien korkeat pitoisuudet
  • suolistobakteerien esiintyminen
  • raudan ja mangaanin korkeat pitoisuudet
  • veden liiallinen happamuus.

Porakaivoveden tavallisimpia laatuongelmia ovat:

  • rikkivedyn aiheuttama haju
  • rannikon ja pääteiden läheisyydessä veden suolaisuus
  • korkea radonpitoisuus