Sinua saattaa kiinnostaa myös

Kouluterveyskysely

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskysely on valtakunnallisesti kattavin lasten ja nuorten elinoloja, hyvinvointia, terveyttä ja koulunkäyntiä selvittävä tutkimus.

Kouluterveyskysely toteutetaan parittomina vuosina koko maassa. Kyselyyn osallistuivat peruskoulun 4. ja 5. luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa, 8. ja 9. luokan oppilaat ja lukioiden sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat. Vuoden 2021 kyselyssä ei ollut huoltajakysely mukana.

Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn valtakunnallliset, alueelliset ja kuntakohtaiset tulokset ovat kaikkien nähtävillä THL:n sähköisessä tulospalvelussa. Samasta paikasta löytyvät myös edellisten vuosien tulokset. Näiden tulosten lisäksi tullaan kouluille ja oppilaitoksille toimittamaan marraskuussa oman koulun/ oppilaitoksen  tulokset.

Tuloksia hyödynnetään Porvoossa strategia- ja kehittämistyössä esimerkiksi resurssitarpeita arvioitaessa ja muun muassa kunnan hyvinvointikertomuksen ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinnassa.

Vuoden 2021 kyselyn kaikki tulokset

Yhteenveto Porvoon 2019 tuloksista 

Kouluterveyskyselyn käsittelymalli, Porvoo