Skip to content

Koulutyö pyörähtää jälleen käyntiin 15.8.2017

Lukuvuoden 2017–2018 koulutyö alkaa tiistaina 15.8. Koulujen opetushenkilöstö suunnittelee alkavaa lukuvuotta 14.8. ja rehtorit jo sitä edeltävällä viikolla. Myös koulujen iltapäiväkerhot aloittavat toimintansa 15.8.

Tutoropettajatoiminta, osaamisen kehittäminen ja uusi opetussuunnitelma painopisteinä

Porvoon peruskouluissa alkaa lukuvuoden alusta ns. tutoropettajatoiminta, joka on osa valtakunnallista koulutuksen kärkihanketoimintaa. Tutoropettajat ovat kehittäjäopettajia, joiden tavoitteena on edistää uuden opetussuunnitelman mukaista pedagogiikka ja digitaalisia opetusmenetelmiä perusopetuksessa. Porvoossa tutoropettajan työtehtävissä aloittaa kaiken kaikkiaan 12 opettajaa. He ovat kaikki Porvoossa toimivia opettajia, jotka tekevät tutortyötä oman opettajantoimensa ohessa. Tutortoimintaa rahoitetaan opetushallituksen tähän tarkoitukseen myöntämällä avustuksella.

Porvoossa opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen on panostettu paljon ja toiminnan kehittämiseen on saatu merkittävä määrä valtion hankeavustuksia vuosina 2011–2017. Porvoon koordinoima ja lähikunnat kattava, valtion avustama opettajien ammattitaidon kehittämiseen tähtäävä Osaava–Kunnig-hanke päättyi kuitenkin tämän vuoden kesäkuussa, minkä vuoksi hankkeen ohjausryhmä on etsinyt toiminnan rahoittamiseen erilaisia ratkaisuehdotuksia. Lähiaikoina on tarkoitus solmia alueellinen yhteistyösopimus, joka turvaa koulutustarjonnan alueella myös lähivuosina.

Uudet paikalliset opetussuunnitelmat, jotka koulutusjaosto hyväksyi viime vuoden kesäkuussa, otetaan nyt käyttöön yläkoulussa 7. vuosiluokalta alkaen ja lukion toisella vuosikurssilla. Esikoulussa, alakoulussa ja lukion ensimmäisellä vuosikurssilla siirryttiin uuteen opetussuunnitelmaan jo viime lukuvuoden alusta. Opetussuunnitelmiin on tehty muutamia päivityksiä ja täydennyksiä menneen lukuvuoden aikana. Opetussuunnitelmat löytyvät suomeksi osoitteesta https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/oppilaitokset/pko3 ja ruotsiksi osoitteesta https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/l%C3%A4roanstalter/libs

Uudet koulurakennushankkeet edistyvät ja tilojen kunnostustyöt jatkuvat

Uusi Kevätkumpu–Vårberga sivistyskeskus valmistuu lokakuussa. Kråkö skola on suljettu ja sen toiminta jatkuu Vårberga skolassa. Tolkkisten koulun rakennustyöt käynnistyvät ja Näsin alueelle tulevan ns. Västra enhetsskolan suunnittelu jatkuu. Linnakosken lukion kunnostustyöt jatkuvat, ja lukion lisäksi väistötiloissa jatkavat Näse skola ja osittain Gammelbacka skola.

Koululaisten iltapäivätoiminta

Noin 500 porvoolaista lasta saa paikan iltapäivätoimintaan lukuvuonna 2017–2018. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille. Tänä lukuvuonna on tarjolla 17 iltapäiväkerhoa, joiden toiminnan järjestämisestä vastaavat eri yhdistykset ja suomalainen seurakunta sekä Porvoon Taidekoulu.

Koulukuljetukset ja liikenneturvallisuus koulumatkalla

Valtaosa koulukuljetukseen oikeutetuista oppilaista käyttää koulumatkoillaan joukkoliikenteen linja-autoja. Uudet matkaliput saa noutaa viranhaltijapäätöstä vastaan Porvoon Matkahuollon toimipisteestä.

Myös edellisenä lukuvuonna käytössä olleet matkakortit tulee käydä lataamassa Matkahuollossa lukuvuodeksi 2017–2018.Tilausliikenteen osalta liikennöitsijät ilmoittavat aikatauluista huoltajille tekstiviestillä ennen koulujen alkua.

Koulukuljetukset järjestetään sivistyslautakunnan hyväksyminen periaatteiden mukaisesti. Lisätietoa koulukyydeistä https://www.porvoo.fi/koulukuljetukset

Porvoon vanhempainyhdistykset (POFF) on tehnyt koulukohtaisia koulumatkan vaaranpaikkakartoituksia. Niihin voi tutustua yhdistyksen nettisivuilla https://www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi/liikenneturvallisuus/

Lapsia kannattaa ohjata käyttämään turvallisinta reittiä kodista kouluun, vaikka se ei aina olisikaan lyhyin reitti. Autoilijoiden toivotaan noudattavan erityistä varovaisuutta, sillä tien päällä kulkee monta pientä koululaista. Myös aikuisten jalankulkijoiden kannattaa noudattaa liikennesääntöjä ja olla siten esimerkkinä koululaisille.

Muuta ajankohtaista

Uudet, keväällä valitut suomen- ja ruotsinkieliset koulutusjaostot aloittavat toimintakauden 23.8. (ruotsinkielinen jaosto) ja 24.8. (suomenkielinen jaosto).

Lyceiparkens skolan uutena rehtorina on aloittanut Johannes Nygren. Edellinen rehtori Li-lo Söderholm on siirtynyt eläkkeelle.

Lukuvuoden 2017–2018 valtakunnallinen koulurauha julistetaan 24.8. Koulurauhatyön teemana tänä lukuvuonna on ”Oikeus olla ja unelmoida”.

Kodin ja Koulun Päivää vietetään monessa koulussa 29.9. Hyvä yhteistyö kodin ja koulun kanssa on hyväksi lapsen kouluviihtyvyydelle ja oppimiselle. Kannattaa ottaa yhteyttä koulun vanhempainyhdistykseen ja tiedustella, miten toimintaan voi osallistua. Myös Porvoon vanhempainyhdistykset (POFF) https://www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi/yhdistyksesta/ auttaa mielellään sekä koulujen vanhempainyhdistyksiä että luokkatoiminkuntia.

Peruskoulun ja lukion työ- ja loma-aikataulut lukuvuonna 2017–2018

syyslukukausi 15.8.–22.12.2017

kevätlukukausi 3.1.–2.6.2018

syysloma 16.–20.10.2017

joululoma 23.12.2017–2.1.2018

talviloma, viikko 8, 19.–23.2.2018

Ensimmäisen koulupäivän aikataulut

https://www.porvoo.fi/tyo-ja-loma-ajat

Lisätietoja:

koulutusjohtaja Jari Kettunen, suomenkieliset koulutuspalvelut, puh. 040 514 1133,

jari.kettunen@porvoo.fi

koulutusjohtaja Rikard Lindström, ruotsinkieliset koulutuspalvelut, puh. 040 8333 789, rikard.lindström@porvoo.fi.

9.8.2017 9:47

Tunnisteet: Opetus ja koulutus