Kouluverkon laskennallinen kustannusvertailu

Porvoossa tehdään parhaillaan sivistysverkkoselvitystä. Selvityksessä on ehdotettu erilaisia vaihtoehtoja Porvoon kouluverkolle. Kouluverkon kustannusvertailu -palvelun avulla voit tutkia, minkälaisia kustannuksia eri vaihtoehdot aiheuttavat Porvoon veronmaksajille tulevina vuosina.

Kustannusvertailu on suuntaa antava ja perustuu alustaviin arvioihin. Vertailu kuvaa ennen kaikkea sitä, minkälaiset vaikutukset erilaisilla kouluverkkoratkaisuilla on veromaksajien kokonaiskustannuksiin.

Mitä merkitystä on kouluverkon kustannuksilla?

Opetuspalvelut voi tuottaa nykyistä edullisemmin

 • Opetuspalveluiden tuottaminen on nykyisin Porvoossa kalliimpaa kuin muissa vastaavissa kunnissa (Eero Laesterän selvitys).
 • Sopeuttamismahdollisuudet ovat suurimmat juuri sivistyspalveluissa, sillä Porvoon kaupungin palvelutuotanto on jo nyt varsin edullista sosiaali- ja terveystoimessa ja yleishallinnossa.
 • Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi kesällä 2015 talouden tervehdyttämisen ja tuottavuuden parantamisen linjaukset. Linjaukset edellyttävät, että kaupungin kouluverkkoa tiivistetään.

Opetustilojen tarve vähenee

 • Opetustilojen tarve vähenee Porvoossa lähitulevaisuudessa, koska kouluikäisten lasten määrä on laskussa. Alakouluikäisten lasten määrä laskee vuoteen 2023 mennessä noin 200 oppilaalla.
 • Koulutilojen tarve vähenee tämän vuoksi laskennallisesti noin kymmenellä koululuokalla.

Tyhjät tilat tulevat kalliiksi

 • Koulutilojen määrä vaikuttaa erittäin merkittävästi kaupungin kokonaiskustannuksiin ja porvoolaisten veronmaksajien verorasitukseen.
 • Kouluverkon tiivistäminen voi tuoda kaupungille kymmenien miljoonien eurojen säästöt seuraavien kymmenien vuosien aikana.
 • Mitä tehokkaammassa käytössä koulutilat ovat, sitä enemmän kaupunki voi panostaa opetukseen.

Suuret investoinnit kouluihin ja päiväkoteihin, velka kääntyy jyrkkään kasvuun

 • Porvoo toteuttaa parhaillaan lähihistoriansa suurimpia koulu- ja päiväkoti-investointeja, rakentaa uusia tiloja sekä peruskorjaa huonokuntoisia ja sisäilmaongelmista kärsiviä tiloja.
 • Kaupungin velkamäärä kääntyy investointien vuoksi jyrkkään nousuun. Kaupunki toteuttaa kolmen vuoden aikana yhteensä 113 miljoonan euron investoinnit, ja velkamäärä nousee 30 miljoonaa euroa pelkästään vuoden 2017 aikana. Sama summa saataisiin kokoon, jos asukkaiden kunnallisveroprosenttia korotettaisiin 3,25 veroprosenttiyksiköllä 23 prosenttiin.

Suuret valtakunnalliset uudistukset muuttavat kuntien rahoitusmahdollisuuksia

 • Sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallinen valmistelu on kesken, eikä sen vaikutuksia Porvoon kaupungin toimintaan ja talouteen voi vielä kokonaisuudessaan arvioida. Tämänhetkisen tiedon mukaan uudistuksen toteutuksen jälkeen vuonna 2019 noin puolet kaupungin talousarvioista siirtyisi maakunnan hoidettavaksi.
 • Tällä hetkellä on siis edelleen epäselvää, miten kaupunki pystyy rahoittamaan investointeja tulevaisuudessa.