Skip to content

Kulinaristinen kauppakortteli ja yhteisöllinen viherkortteli – ydinkeskustan tulevaisuusvisiot valmistuivat

Kulinaristinen kauppakortteli, talvipuutarha ja kaupunkiviljelyä yhteisöllisessä viherkorttelissa, kauppahalli kahviloineen ja ravintoloineen, pieni tapahtumapaviljonki, taidemuseo ja hotelli – tässä porvoolaisten ideoita Porvoon ydinkeskustan kehittämiseksi. Nuorten arkkitehtien Uusi kaupunki -kollektiivi kokosi ideat keskustan kehittämisvisioiksi.

– Toivomme, että visiotyö tuo uusia virikkeitä ja vauhtia Porvoon ydinkeskustan kehittämiseen. Jatkamme keskustelua keskustan kiinteistön omistajien kanssa ja valmistelemme yhdessä uuden rakentamisen edellyttämiä asemakaavamuutoksia, kertoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytönen Porvoon kaupungilta.  

Kaupunki on laatinut keskusta-alueelle lukuisia uusia hankkeita mahdollistavia kaavamuutoksia. Alueen kehittäminen ei ole kuitenkaan edennyt ja konkreettiset toimet ovat jääneet vaatimattomiksi. 

– Keskusta-alueen kiinteistöt ovat monen eri tahon omistuksessa, eikä kaupunki ei pysty yksinään käynnistämään alueen kehittämistä. Nyt pitäisikin päästä sanoista tekoihin ja löytää yhteisesti hyväksyttyjä ajatuksia keskustan suunnitelmien ja investointien edistämiseksi, Löytänen jatkaa. 

Viisi tulevaisuusvisiota 

Uusi kaupunki -kollektiivi järjesti huhtikuussa osallistavan kaupunkityöpajan kauppakeskus Lundissa. Työpajan aiheena oli Porvoon ydinkeskustan kehittäminen. Paikalla näkemyksensä kävi kertomassa runsas joukko porvoolaisia, mm. keskustan asukkaita ja yrittäjiä sekä kaupungin virkamiehiä ja päättäjiä. 

Työpajassa kerättyjen ajatusten pohjalta on koottu viisi tulevaisuusvisiota Porvoon torin ja sitä ympäröivien kortteleiden kehittämiseksi. Suunnitelmissa Porvoon ydinkeskusta esiintyy monenlaisen toiminnan näyttämönä. Kaupunkilaisten työpajassa toivomille uusille rakennuksille ja toiminnoille on löydetty keskustasta paikat, ja ne on suunniteltu houkuttelevalla tavalla. 

Työssä on ollut mukana viisi nuorta arkkitehtitoimistoa Uusi Kaupunki -kollektiivista: Avarrus, MUUAN, Virkkala de Vocht arkkitehdit, Kaleidoscope sekä Studio Puisto.  

– Porvoon keskusta muodostuu kolmesta omaleimaisesta alueesta: Vanhasta Porvoosta, ydinkeskustasta sekä Länsirannasta. Alueita pitää kehittää niin, että ne tukevat toisiaan. Kaupungintalolle sekä sen toiminnalle tulee löytää oikea rooli tässä pelissä, pohtii Porvoon keskustan identiteettiä tutkinut Aleksi Rastas MUUAN-suunnittelutoimistosta.

Torialue järjestyi uudella tavalla 

– Antoisinta on ollut toria ja puistoaluetta yhdistävän, pienen ja miellyttävän kujan suunnittelu, kertoo osakas Niilo Ikonen Seurahovin kortteleiden uudistusta suunnitelleesta Avarruksesta. 

– Torialue on järjestelty uudelleen niin, että kulkeminen torialueen halki helpottuu ja näkymä Runeberginpuistoon ja kaupungintalolle vapautuvat. Torin keskialue ja Lundinkadun puoleinen laita on vapautettu torikaupalle ja kaupunkilaisten oleskelulle. Uusi linja-autoasema on sijoitettu Lundinkadun ja Rauhankadun kulmaan. Paljon toivottu kauppahalli ottaa vastaan on vanhan kaupungin suunnasta saapuvat ihmiset, kuvaa arkkitehti Sofia de Vocht Virkkala de Vocht arkkitehdeista. 

Suomalais-norjalainen Kaleidoscope on suunnitellut keskustakortteleita. 

– Meidän visiossamme Porvoon keskustassa on kaksi uudentyyppistä korttelikokonaisuutta, kulinaristien kauppakortteli ja yhteisöllinen viherkortteli, jossa kaupunkiviljely tuodaan aivan keskustaan, arkkitehti Miia-Liina Tommila kertoo. 

Studio Puisto on puolestaan suunnitellut Nimbuksen korttelia ja Rihakamatoria. 

– Alue on linkki Porvoon keskustan ja vanhan Porvoon välillä, joten olisi hienoa, jos korttelin läpi voitaisiin puhkaista parempia kevyen liikenteen yhteyksiä, toivoo arkkitehti Sampsa Palva. 

Tulevaisuusvisiot

Lisätietoa: 

Arkkitehti Sofia de Vocht, Uusi Kaupunki -kollektiivi, sofia@virkkaladevocht.fi, puh. 050 375 9103
Arkkitehti Aleksi Rastas, Uusi Kaupunki -kollektiivi, aleksi.rastas@muuan.fi, puh. 045 675 8700

16.5.2017 13:10

Tunnisteet: Kaavoitus