Kuljetuspalvelut vaikeavammaisille

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelulla tarkoitetaan vaikeavammaisen oikeutta käyttää taksia tai invataksia.

Kuljetuspalvelut ja niihin liittyviä saattajapalvelut on tarkoitettu niille vaikeavammaisille henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, ja jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Hae kuljetuspalvelua lomakkeella

Asiointi- ja virkistysmatkat

Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin Porvoossa tai lähikuntien alueella. Lähikuntia ovat Askola, Loviisa, Sipoo ja Pornainen.

Yhdensuuntainen kuljetuspalvelumatka on matka tilausosoitteesta, josta asiakas lähtee taksilla, pääteosoitteeseen. Paluu takaisin lähtöosoitteeseen on toinen yhdensuuntainen matka.

Menopaluumatka on siten kaksi yhdensuuntaista matkaa, joista kummastakin asiakas maksaa omavastuuosuuden.

Asiointi- ja virkistysmatkoja myönnetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan, yleensä vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

Lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkat

Työ- ja opiskelumatkat

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää myös työ- ja opiskelumatkoihin. Näiden matkojen omavastuuosuudet poikkeavat asiointi- ja virkistysmatkojen omavastuuosuuksista. Matkoista tehdään erillinen päätös.

Maksa taksikortilla

Kun asiakkaalle myönnetään kuljetuspalvelu, hän saa taksikortin. Taksikortti on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa ulkopuoliselle henkilölle.

Omavastuun ylittävä osuus maksetaan taksikortilla. Asiakkaan tulee säilyttää maksusta saamansa kuitti mahdollista tarkastusta varten kolmen kuukauden ajan.

Asiakkaan mukana matkustavat maksavat matkastaan saman maksun kuin asiakas. Jos asiakkaalle on myönnetty oikeus saattajaan, yksi henkilö voi matkustaa asiakkaan kanssa ilmaiseksi. Oikeus saattajaan on haettava erikseen.

Mikäli oikeus kuljetuspalveluun päättyy esimerkiksi poismuuton vuoksi, taksikortti on leikattava kahtia, mutta sitä ei tarvitse palauttaa.