Kulloon yritysalueen katu- ja viheralueiden rakentaminen

Kulloon yritysalueelle rakennetaan katuja ja EV-alueita. Nybyntie ja Metsäpirtintie ovat nykyisiä katuja, jotka rakennetaan uudelleen. Uusia katuja ovat Nybyn liittymä, Nybynmäki, Nybynlaakso, Innovaatiotie, Kulloon teollisuustie ja Resurssitie. EV-alueille tehdään hulevesien johtamiseen tarkoitettuja rakenteita, täyttörakenteita ja näiden maisemointia.

Urakkaan ei sisälly kaikkien katuyhteyksien rakentamista asemakaavan rajalle saakka eikä kaikkien katuosuuksien viimeistelytöitä. Urakassa ei rakenneta esimerkiksi Resurssitietä.

Kulloon yritysalueen koostepiirros