Siirry sisältöön

Porvoossa puhuttaa

Porvoossa puhuttaa -hanke vahvistaa demokratiaa ja vuoropuhelua Porvoossa. Kirjastossa käydyissä keskusteluissa pureudutaan ajankohtaisiin aiheisiin.

Hankkeessa keskustellaan ajankohtaisista aiheista asiantuntijoiden, poliitikkojen ja kuntalaisten kesken kirjastoissa järjestettävissä keskustelutilaisuuksissa.

Hankkeen pääidea on poimia porvoolaisia puhuttavia aiheita sosiaalisesta mediasta ja tuoda keskustelu turvalliseen ympäristöön kirjastoon. Demokratiahankkeen koordinaattorina toimii Tomi Lassi. Keskusteluihin kutsutaan mukaan asiantuntijoita ja poliitikkoja, ja niitä vetää aihepiiriin perehtynyt moderaattori.

Hankkeen juuret ovat Sitran projektissa Kansanvallan peruskorjaus, josta voi lukea tarkemmin Sitran sivuilta https://www.sitra.fi/aiheet/kansanvallan-peruskorjaus/#mista-oli-kyse

Keskustelutilaisuuksissa noudatetaan Sitran Erätauko-dialogimenetelmän periaatteita, katso tarkemmin täältä https://www.eratauko.fi/. Ideana on kuulla tasapuolisesti kaikkia osallistujia, oppia ymmärtämään itselle uusia näkökulmia ja tuoda esiin päätöksenteossa huomioitavia asioita. Keskustelut ovat kaksikielisiä.

Keskustelutilaisuus julkisesta liikenteestä.

Porvoossa puhuttaa – vad bubblar i Borgå? –hankkeessa halutaan vahvistaa kuntalaisten ja päättäjien keskinäistä luottamusta, edesauttaa porvoolaisten osallistumista itseään koskeviin päätöksiin ja vahvistaa kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia. Hanketta rahoittaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Syksyn 2022 tilaisuuksissa keskusteltiin Porvoon kylien tulevaisuudesta, Gammelbackan alueen kehityssuunnitelmista ja julkisesta liikenteestä Porvoossa.

Keväällä 2023 keskusteltiin kaupunkikuvasta, vähävaraisten auttamisesta ja kuntalaisten osallisuudesta päätöksentekoon. Lisäksi jatkettiin keskustelua julkisen liikenteen järjestelyistä ja eduskuntavaalien alla järjestettiin kaksi vaalipaneelia, ensimmäinen yhteistyössä Porvoon nuorisovaltuuston kanssa.

Tätä hanketta on mahdollista jatkaa vuoden 2023 loppuun asti. Kesän aikana on tarkoitus jatkaa päättäjien ja kuntalaisten lähentämistä mm. osallistumalla kesätapahtumiin yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Syksyllä on luvassa ainakin kaksi yleisökeskustelua. Keskusteluiden aiheista tiedotetaan tarkemmin kirjaston kanavissa lähempänä kutakin ajankohtaa.

Demokratiahankkeen puitteissa pyritään monin tavoin lisäämään demokratiatietoisuutta kirjastossa, kehitetään ”osallisuusnurkkausta” kirjaston kahvilassa, tarjotaan yhteistyömahdollisuutta oppilaitoksille ja tavoitellaan muutenkin ihmisryhmiä, jotka eivät oma-aloitteisesti hakeudu yleisökeskusteluihin yhteisten asioiden hoitamisesta.

Lisätietoja hankkeesta antaa ja ehdotuksia hankkeen sisällöiksi mielellään vastaanottaa projektikoordinaattori Tomi Lassi, tomi.lassi@porvoo.fi, p. 040 121 7517

Terveisiä päättäjille:

Poimintoja muistioista, kommentteja ja ehdotuksia kuntalaisilta päätöksentekijöille.

  • Tarvitaan lisää kuuntelemista pelkän kuulemisen sijaan, ja ajoissa. Osallistaminen pitää aloittaa ennen ensimmäisiä luonnoksia tai valmistelevia toimenpiteitä; muuten syntyy se vaikutelma, että asia on jo päätetty ennalta. (3.11.2022)
  • Esitettiin ajatus päättäjien “kyselytunnista”. Päättäjät voisivat enemmän jalkautua kyliin ja alueille, kuuntelemaan asukkaita ja vastaamaan heidän kysymyksiinsä. (3.11.2022)
  • Mistä asukkaat voisivat seurata, miten alueen kehitystyö etenee? (16.11.2022)
  • Monesta asiasta keskusteltaessa tulee sellainen ole, että tieto ei kulje kaupungilta asukkaille eikä toiseen suuntaan. On jatkuvaa epätietoisuutta siitä, missä mennään, ollaanko asialle tekemässä jotain, kenellä on vastuu… (28.2.2023)
  • Osallistaminen päätöksentekoon ajoissa voi säästää huomattavasti kaupungin resursseja, jos sillä vältetään hitaat ja kalliit valitusprosessit. (30.3.2023)

Käytyjen keskusteluiden muistiot