Siirry sisältöön

Kaisa Koljonen, Paula Myllymäki ja Maija Ojanen
Kukkia, sisäelimiä ja irtopäitä
7.1.-30.1.2022

Kukkia, sisäelimiä ja irtopäitä on kolmen Jyväskylässä työskentelevän kuvataiteilijan Maija Ojasen, Kaisa Koljosen ja Paula Myllymäen ryhmänäyttely Galleria Vanhassa Kappalaisentalossa. Näyttelyssä on esillä piirroksia, taidegrafiikkaa ja maalauksia, joissa yhdistyy lähes mustavalkoinen monokromaattinen värimaailma, sekä teosten surrealistisuus ja tulkinnanvaraisuus.

Näyttelyn kantavana teemana on psyyken muutosprosessit, joihin kytkeytyy vahvasti feminiini ja naiseuden pimeä puoli. Feminiinin pimeä puoli rinnastuu ihmisen psyykessä tämän dionyysiseen puoleen, joka vaikuttaa kaoottiselta, mutta on uutta luovaa ja samalla myös vanhaa tuhoavaa. Ryhmän taiteilijat pohtivat aihetta ihmisen ja luonnon kautta, sekä taruja, myyttejä ja satuja hyödyntäen. Teoksissa ihmisen samaistuminen luontoon toimii eheyttävänä tekijänä. Luonto ei itsessään ole hyvä tai paha, vaan sisältää sekä positiivisen, että negatiivisen puolen ja toimii siksi molempien puolien yhteen tuojana. Luonnonkiertoon sisältyvät muodonmuutos, kuolema ja uuden syntyminen, joita ymmärtämällä ihminen voi paremmin hyväksyä feminiinin eri puolet ja löytää harmonian itsensä ja maailman välillä. Näin ihmisen samaistuminen luontoon toimii välineenä transformaatioon ja itsen täyteen hyväksymiseen.

Maija Ojaselta on esillä mustepiirustuksia, jotka käsittelevät ihmisenä olemista, sekä transformaatiota. Teokset lähenevät tyylillisesti realismia ja realististen objektien esittämistä niin, että ne luovat merkityksiä, jotka ylittävät realismin. Teosten surrealistisessa maailmassa ihmisen sisäisen ja ulkoinen maailma kohtaavat ja muodostavat yhdessä maailmassa-olemisen kokemuksen. Kansantarinoiden ja itämaisen filosofian kautta Ojanen on löytänyt teemoja ja aiheita työskentelyynsä, jonka keskiössä on maailmankatsomus, ihmiskäsitys ja olemassaolon kokemus.

Kaisa Koljosen teoksissa luonnon orgaanisen maailman lait ja muotokieli yhdistyvät ihmisen psyykeen toimintaan ja arkkityyppien ja myyttien kuvastoon. Koljosen teosten pääteemana on ihmisenä olemisen kokemus, ja eksistentialistinen ristiriita, joka syntyy siitä, että ihminen on sekä lihallinen että psyykkinen olento. Taiteellaan hän haluaa avata katsojalle väylän itsepohdiskeluun ja -tuntemukseen, ja antaa mahdollisuuden peilata omaa ihmisyyttä ja syventää kokemusta itsestä. Teokset ovat omalaatuinen yhdistelmä surrealistisia, abstrakteja ja symbolistisia elementtejä. Näyttelyssä Koljoselta on esillä taidegrafiikan syväpainomenetelmin toteutettuja teoksia.

Paula Myllymäen teoksissa ilmenee hänen kokemusmaailmassa ekspressiivisen, mutta ankaran pelkistetyn ilmaisun kautta. Myllymäen teoksissa on psykologinen ote, ja ne jättävät katsojalleen tilaa hengittää. Teoksissa esiintyy usein rinnakkain vastakkaisia elementtejä, kuten hallitsemattomuutta ja hallittavuutta, raakuutta ja kauneutta, hyvyyttä ja pahuutta. Taiteen tekemiseen hän käyttää laajaa kirjoa erilaisia välineitä maalauksesta kuvanveistoon, piirustukseen, kollaasiin ja installaatioon. Myllymäkeä inspiroi erilaiset materiaalit ja niiden yhdistelmät sekä aiheina ihmisen psykologia ja päänsisäinen maailma.

Näyttelyä ovat tukeneet: Suomen Kulttuurirahasto ja Taike.