Kulttuuriympäristöselvityksen kenttätyöt käynnistyvät Kulloon, Mickelsbölen ja Kilpilahden alueella