Kuluttajaturvallisuuden valvonta

Kuluttajaturvallisuusvalvonta keskitettiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) 1.5.2016 alkaen. Tukesin verkkosivuilta löytyy kuluttajapalveluryhmän yhteystiedot  sekä tietoa palvelun tarjoajan velvollisuuksista ja palveluiden turvallisuusvaatimuksista.

Kuluttajalle:

Palvelun tarjoajille:

Lisätietoa kuluttajaturvallisuusvalvonnasta