Sinua saattaa kiinnostaa myös

Kun olet saanut omakotitontin

Varausmaksu

Tontin saaneille lähetetään 600 euron varausmaksulasku, kun tontinluovutuspäätös on tullut lainvoimaiseksi. Vahvistat tonttivarauksesi maksamalla maksun eräpäivään mennessä. Varauksesi on voimassa kahdeksan kuukautta luovutuspäätöksestä. Varauksesi peruuntuu, mikäli et maksa varausmaksua viimeistään eräpäivänä.

Maksettu varausmaksu hyvitetään tonttikaupan tai ensimmäisen vuokran yhteydessä.

Sovi tapaaminen rakennustarkastajan kanssa

Suunnitelmiesi tarkennuttua käy ne läpi yhdessä rakennustarkastajan ja pääsuunnittelijasi kanssa. Rakennustarkastaja ilmoittaa, kun suunnitelmat ovat sellaiset, että niitä noudattamalla talostasi tulee alueen ilmeeseen sopiva ja tontin rakentamisvelvoite täyttyy. Tonttikauppa tai vuokrasopimus voidaan tehdä tämän jälkeen. 

Tonttikauppa tai vuokrasopimus

Kaupunki myy tarjousten perusteella luovutettavat tontit.

Kiinteähintaisen tontin voi joko ostaa tai vuokrata.

Vuosivuokran suuruus on viisi prosenttia tontin myyntihinnasta. Vuokra-aika on 50 vuotta ja vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokralainen saa lunastaa vuokratontin omakseen, kun tontin rakentamisvelvoite on täytetty. Lunastushinta määräytyy lunastushetkellä voimassa olevan vyöhyketonttihinnan mukaan.

Kiinteistönhankinnan luvanvaraisuus

Vuoden 2020 alusta tontinostajan, jolla on muun kuin Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisuus, tulee hakea puolustusministeriön lupaa kiinteistön hankinnalle. Euroopan talousalueeseen kuuluvat Norja, Islanti ja Liechtenstein. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos tontin ostaa yhdessä sellaisen puolison kanssa, jolle kiinteistönhankinta ei ole luvanvaraista. Lupaa voidaan hakea ennen kaupantekoa tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa kaupanteosta.

Kiinteistön hankinta on luvanvaraista myös osalle yrityksistä, jotka ovat osittain tai kokonaan EU:n tai ETA:n ulkopuolisessa omistuksessa.

Luvanvaraisuus perustuu Lakiin eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta (470/2019).

Laki eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta