Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämää viikoittaista ohjattua toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle.

Kuntouttavaan työtoimintaan pääseminen edellyttää pääsääntöisesti pitkään jatkunutta työttömyyttä. Kuntouttavassa työtoiminnassa ei synny varsinaista virka- tai työsuhdetta toimintaan osallistuvan henkilön ja työnantajan välille.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 3–24 kuukauden mittainen jakso kerrallaan. Jakson aikana henkilön tulee osallistua kuntouttavaan työtoimintaan vähintään yhden ja enintään neljän päivän aikana kalenteriviikossa. Yhden päivän aikana kuntouttavan työtoiminnan tulee kestää vähintään neljä tuntia.

Osallistumispäiviltä henkilöllä on oikeus Kelan maksamaan ylläpitokorvaukseen tai toimeentulotuen toimintarahaan. Myös matkakulut korvataan.