• Kuulutukset
11.6.2019 8:00
Pöytäkirja Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 28.5.2019 pitämästä kokouksesta ...

11.6.2019 8:00
Seuraavat liikelaitos Porvoon tilapalvelujen toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä ...

10.6.2019 8:00
Seuraavat viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä 10.–24.6.2019 Porvoon kaupungin ...

10.6.2019 8:00
Suomenkielisen koulutusjaoston kokouksessa 9.5.2019 laadittu pöytäkirja on nähtävänä Porvoon kaupungin ...

10.6.2019 8:00
Yksityistiejaoston kokouspöytäkirja on yleisesti nähtävänä 10.–24.6.2019 Porvoon kaupungin palvelupiste ...

7.6.2019 8:00
Seuraavat liikelaitos Porvoon tilapalvelujen toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä ...

7.6.2019 8:00
Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 21.5.2019 laadittu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Porvoon kaupungin ...

7.6.2019 8:00
Seuraavat sosiaali-ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset on nähtävänä 7.-20.6.2019 klo 8-16 osoitteessa: ...

5.6.2019 8:00
Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 28.5.2019 § 62 päättänyt seuraavasta ...

5.6.2019 8:00
Viranhaltijapäätökset/Kaupunkikehitys, maankäyttöinsinööri § ...