• Kuulutukset
4.10.2019 8:00
Tonttipäällikön päätökset pidetään nähtävänä kaupunkikehityksen ...

4.10.2019 8:00
Kaupunginhallituksen päätös 30.9.2019 § 290 Kaupunginhallituksen päätös 30.9.2019 § 290 on ...

3.10.2019 8:00
Porvoon kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö on päättänyt seuraavasta ympäristönsuojelulain 118 ...

2.10.2019 10:35
Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden johtokunnan pöytäkirja 10.9.2019 on yleisesti ...

2.10.2019 8:00
Viranhaltijapäätökset/Toimistosihteeri Porvoon kaupungin asuntotoimen toimistosihteerin päätökset n:rot 23 - 26 ...

1.10.2019 8:00
Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 17.9.2019 laadittu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Porvoon kaupungin ...

1.10.2019 8:00
Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 §:n mukaisesti Rakennuspaikka (kylä, tila ja RN:o) ToimenpideVeckjärvi, kiinteistö ...

1.10.2019 8:00
Kaupunginhallituksen kokouksessa 9.9.2019 laadittu pöytäkirja on nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla 1. ...

1.10.2019 8:00
Seuraavat apulaiskaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä kaupungintalossa ...

30.9.2019 8:00
Pöytäkirja vs. johtavan rakennustarkastajan, rakennustarkastajien ja LVI-tarkastajan 26.9.2019 tekemistä ...