Kuvismuskari

Kuvismuskari on koulu, jossa varhaisiän kuvataide- ja musiikkiopetus on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi. Opetuksessa tärkeintä on elämyksellisyys ja kokonaisvaltaisuus yhdistettynä tekemisen ja oppimisen iloon.

Kuvismuskari toteutetaan Porvoon taidekoulun ja Porvoonseudun musiikkiopiston yhteistyönä. Opetuksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelmaa.


Kuvismuskarin opetus

Kuvismuskarissa lapsia kannustetaan tekemään, tutkimaan, leikkimään, liikkumaan, katselemaan ja kuuntelemaan. Opetuksen tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus monipuolisesti musiikkiin, kuvataiteisiin ja draamaan.

Kuvismuskarin opetus on tarkoitettu 0–10-vuotiaille. Alle 3-vuotiaat osallistuvat perheryhmiin, joissa lapsen mukana on yksi aikuinen. Oppitunnit koostuvat oppilasryhmän yhteisestä johdantovaiheesta sekä erillisistä kuvataide- ja musiikkiosioista. Muita opetukseen kuuluvia opintoja ovat:

  • lyhytkurssit (taidekoulun)
  • näyttelykäynnit
  • opintomatkat
  • kotitehtävät
  • konsertit
  • teatteriesitykset