Kysely: Näsin kuntoutuskeskuksen asiakkaat ovat tyytyväisiä kuntoutukseen