Lähiökehitystyö

Lähiökehitystyötä toteutetaan Gammelbackassa ja Kevätkummussa asukaslähtöisesti ja poikkisektorisena verkostoyhteistyönä. Tavoite on edistää lähiöiden hyvinvointia, viihtyisyyttä ja turvallisuutta yhdessä asukkaiden ja toimijoiden kanssa.

Lähiökehitystyö käynnistyi Gammelbacka -hankkeena 2014 ja laajeni Kevätkumpuun 2017. Kaupunginhallitus päätti 18.6.2018 merkitä Gammelbacka -hankkeen loppuraportin tiedokseen ja totesi erillisen hankkeen päättyneeksi. Kaupunginhallitus totesi, että lähiökehitystyötä tulee jatkaa ja sen koordinointia varten asettaa moniammatillinen työryhmä. Työryhmä laatii vuosittain hyvinvointikertomukseen ja strategiaan liittyvän toimintasuunnitelman ja -raportin lähiökehitystyöstä.

Perintövaroilla käynnistetään lähiökehitystyössä uusia, asukaslähtöisiä kokeiluja. Tavoitteena on, että perintörahalla käynnistetyt onnistuneet kokeilut siirtyvät pidemmällä tähtäimellä osaksi asukkaiden, kolmannen sektorin tai kaupungin peruspalvelujen toimintaa. Lisäksi lähiökehityksessä toteutetaan toimialojen vastuualueisiin kuuluvaa toimintaa, jotka rahoitetaan toimialojen käyttötaloudesta.

Lähiökehitystyön painopistealueet 2020

  • asukkaiden ja toimijoiden osallisuus
  • aluetyöryhmien toiminnan kehittäminen
  • asukastoiminnan ja -tilojen kehittäminen
  • yhteisöllinen ruokailu
  • julkisten ulkotilojen ja viheralueiden kehittäminen
  • lähiluonto-projekti

Lähiökehityksen työryhmä

Jäsenet

Asiantuntijat

Gammelbackan ja Kevätkummun aluetyöryhmät

Gammelbackan ja Kevätkummun aluetyöryhmät toimivat lähiökehityksen työryhmän alatyöryhminä.
Aluetyöryhmissä on edustettuna paikallisia toimijoita ja asukkaita.