Lainsäädäntö ja muuta mielenkiintoista

Aamu- ja iltapäivätoimintaa toteutetaan perusopetuslain mukaan. Kaupunki koordinoi toimintaa, jota järjestävät suomalainen seurakunta, yksityiset toimijat ja eri yhdistykset. Kerhotilan lisäksi kerhot voivat käyttää koulun liikuntasalia, koulupihaa ja muiden lähiympäristön tiloja.

Muita mahdollisuuksia hoidon järjestämiseen

Aamu- ja iltapäivätoiminnan vaihtoehtona on

  • osittaisen hoitorahan hakeminen lapsen toisen vuosiluokan päättymiseen asti.
    Lisätietoja saat Kelasta www.kela.fi
  • vuorotteluvapaan hakeminen tai muut työaikajärjestelyt sekä yksityisen hoitajan palkkaaminen.

Yksittäisissä tapauksissa aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää myös perhepäivähoidossa. Saat lisätietoa perhepäivähoidonohjaajalta.

Lainsäädäntö

  • Perusopetuslaki (628/1998)
  • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
  • Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
  • Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)
  • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011, Opetushallitus
  • Perusopetuksen, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit 2012

Muuta mielenkiintoista

Ruotsinkielinen valtakunnallinen kerhosivu www.klubbar.fi