Länsirannan konseptikilpailu

Porvoon kaupunki hakee palvelutuottajia konseptikilpailulla Porvoonjoen Länsirannan eteläiselle alueelle.

Alueella on syksyllä 2018 hyväksytty uusi asemakaava – Länsiranta, kulttuurin ja vapaa-ajan ranta. Kaava mahdollistaa monipuolisten palveluiden sijoittumisen alueelle, joka rajautuu Aleksanterinkadun sillan ympäristöstä jatkuen joen länsirantaa myötäillen Kokonniemen suuntaan.

Alueella voi esimerkiksi sijaita pienvenetelakkapalveluita, uusi vierassatama, laskettelukeskus sekä koko joukko muita matkailun ja vapaa-ajan palveluita. Alueen naapurissa on muun muassa kulttuuri- ja kongressikeskus Taidetehdas sekä modernin puukaupungin asumista.

Kaupunki ja kehitysyhtiö Posintra esittelivät konseptikilpailun kohdealuetta ja asemakaavan avaamia mahdollisuuksia avoimessa info- ja keskustelutilaisuudessa Taidetehtaalla torstaina 31. tammikuuta.

Osallistu konseptikilpailuun

Voit ilmoittaa Porvoon kaupungille / Posintra Oy:lle kiinnostuksestasi olla mukana Porvoon Länsirannan konseptikilpailussa. Jätä ilmoituksesi 24.2.2019 mennessä. Porvoon kaupunki valitsee saaduista ilmoituksista neuvotteluun kutsuttavat tahot.

Lomakkeella ilmoittamasi tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä tietoja luovuteta edelleen. Ilmoitus ei ole osapuolia sitova.

Osallistumishakemus, linkki


Alueen kartta ja muu aineisto

Alueen kartta, alustavat tarjouskohteet

Tiedote 16.1.2019


Info- ja keskustelutilaisuudessa 31.1.2019 pidetyt esitelmät:

Case Hernesaari, arkkit. Jari Huhtaniemi, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala 
Kaavatavoitteista todeksi, kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren, Porvoon kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Alueen mahdollisuudet esittelyssä, kaavoittajat Anne Rihtniemi-Rauh ja Pekka Mikkola, Porvoon kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Valaistuksella Wauta, projektipäällikkö Topi Haapanen, Posintra Oy
Ideat kilpasille, tonttipäällikkö Pekka Söyrilä, Porvoon kaupunki, maapolitiikka

Tausta-aineistoa:

Matkailijamääristä: Taidetehtaan rantakorttelit -asemakaavahankkeen taloudelliset vaikutukset, WSP 20.1.2017
 Maaperä- ja rakennettavuustietoa, L. Aleksanterinkadun eteläpuolinen alue, alustavat pohjarakennuskustannukset 17.7.2008. Liitekartassa on mm. kartalla esitetty arvio saven syvyydestä alueella.
Maaperätietoa, muutamia kairaustuloksia Aleksanterinkadun sillan eteläpuoliselta ranta-alueelta 2018 
Maaperä- ja rakennettavuustietoa, Aleksanterinkadun sillan pohjoispuolinen kortteli, rakennettavuusselvitys 16.10. 2008. Selvitys ei tarjoa suoraan vastauksia ranta-alueesta, mutta antaa kuvan alueen maaperän laadusta.