Länsirannan konseptikilpailu

Porvoon kaupunki hakee palvelutuottajia konseptikilpailulla Porvoonjoen Länsirannan eteläiselle alueelle.

Alueella on syksyllä 2018 hyväksytty uusi asemakaava – Länsiranta, kulttuurin ja vapaa-ajan ranta. Kaava mahdollistaa monipuolisten palveluiden sijoittumisen alueelle, joka rajautuu Aleksanterinkadun sillan ympäristöstä jatkuen joen länsirantaa myötäillen Kokonniemen suuntaan.

Alueella voi esimerkiksi sijaita pienvenetelakkapalveluita, uusi vierassatama, laskettelukeskus sekä koko joukko muita matkailun ja vapaa-ajan palveluita. Alueen naapurissa on muun muassa kulttuuri- ja kongressikeskus Taidetehdas sekä modernin puukaupungin asumista.

Kaupunki ja kehitysyhtiö Posintra esittelivät konseptikilpailun kohdealuetta ja asemakaavan avaamia mahdollisuuksia avoimessa info- ja keskustelutilaisuudessa Taidetehtaalla torstaina 31. tammikuuta. 


Tarjouspyyntö, alueen kartta ja muu aineisto

Porvoonjoen Länsirannan konseptikilpailun tarjouspyyntö 23.4.2019

Alueen kartta, alustavat tarjouskohteet

30MILES-hankkeen selvityksiä (Posintra.fi)

Tiedote 16.1.2019


Info- ja keskustelutilaisuudessa 31.1.2019 pidetyt esitelmät:

Case Hernesaari, arkkit. Jari Huhtaniemi, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala 
Kaavatavoitteista todeksi, kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren, Porvoon kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Alueen mahdollisuudet esittelyssä, kaavoittajat Anne Rihtniemi-Rauh ja Pekka Mikkola, Porvoon kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Valaistuksella Wauta, projektipäällikkö Topi Haapanen, Posintra Oy
Ideat kilpasille, tonttipäällikkö Pekka Söyrilä, Porvoon kaupunki, maapolitiikka

Tausta-aineistoa:

Matkailijamääristä: Taidetehtaan rantakorttelit -asemakaavahankkeen taloudelliset vaikutukset, WSP 20.1.2017
 Maaperä- ja rakennettavuustietoa, L. Aleksanterinkadun eteläpuolinen alue, alustavat pohjarakennuskustannukset 17.7.2008. Liitekartassa on mm. kartalla esitetty arvio saven syvyydestä alueella.
Maaperätietoa, muutamia kairaustuloksia Aleksanterinkadun sillan eteläpuoliselta ranta-alueelta 2018 
Maaperä- ja rakennettavuustietoa, Aleksanterinkadun sillan pohjoispuolinen kortteli, rakennettavuusselvitys 16.10. 2008. Selvitys ei tarjoa suoraan vastauksia ranta-alueesta, mutta antaa kuvan alueen maaperän laadusta.