Länsirannan konseptikilpailu

Kilpailu on päättynyt. Kaupunki kiittää kaikkia osallistuneita.

 
Porvoon kaupunki haki palvelutuottajia keväällä 2019 konseptikilpailulla Porvoonjoen Länsirannan eteläiselle alueelle.

Alueella on syksyllä 2018 hyväksytty uusi asemakaava – Länsiranta, kulttuurin ja vapaa-ajan ranta. Kaava mahdollistaa monipuolisten palveluiden sijoittumisen alueelle, joka rajautuu Aleksanterinkadun sillan ympäristöstä jatkuen joen länsirantaa myötäillen Kokonniemen suuntaan.

Alueella voi esimerkiksi sijaita pienvenetelakkapalveluita, uusi vierassatama, laskettelukeskus sekä koko joukko muita matkailun ja vapaa-ajan palveluita. Alueen naapurissa on muun muassa kulttuuri- ja kongressikeskus Taidetehdas sekä modernin puukaupungin asumista. 


Tarjouspyyntö, alueen kartta ja muu aineisto

Porvoonjoen Länsirannan konseptikilpailun tarjouspyyntö 23.4.2019

Alueen kartta, alustavat tarjouskohteet

30MILES-hankkeen selvityksiä (Posintra.fi)

Tiedote 16.1.2019


Kysymyksiä tarjouspyynnöstä ja vastaukset

- Onko tarkempaa karttaa vierasvenesataman alueenkäytöstä? Esimerkiksi miten pitkälle tarkasti saa viedä laiturin jokeen.
Laiturit saa sijoittaa asemakaavassa pistekatkoviivalla ja merkinnällä wl rajatulle alueelle.

- Montako paikkaa on budjetoitu vierasvenesatamaan ja minkä kokoisia?
Noin 80 paikkaa, paikkoja tulee sekä purje- että pienveneille.

- Mille ajalle on suunniteltu rannan valmistuminen, Puukorttelin rakennutuminen, Kokonniemen uusi tie, tapahtumakentän ja Kokonniemen laskettelukeskuksen infra?
Ranta-aluetta aletaan rakentaa 2020 ja se valmistuu aikaisintaan kokonaisuudessaan 2025.
Puukorttelin asemakaavoitus käynnistyy syksyllä 2019 ja kaava valmistuu aikaisintaan vuoden 2020 loppupuolella, rakentaminen tapahtuu vaiheittain asemakaavan valmistuttua.
Kokonniementie valmistuu vuoden 2021 aikana.
Tapahtumakenttä on tarkoitus rakentaa ensi vuoden 2020 aikana.
Laskettelukeskuksen osalta infrastruktuuri valmistuu 2021.

- Onko mahdollista siirtää vierasvenesataman rakennukset perhepuiston toiselle puolelle?
Rakennuksen sijainti on määrätty alueen asemakaavassa eikä sitä valitettavasti ole mahdollista siirtää.

- Mikä on perhepuiston teema ja sisältö?
Porvoon historia ja merellisyys, joki, puistoon on tulossa mm. leikkilaiva, linna yms.

- Onko mahdollista saada tarkempi lista kohteiden 13, 14 ja 15 lunastettavista laitteista ja rakennelmista?
Porvoon kaupunki omistaa seuraavat rakennukset, koneet ja laitteet Kokonniemen liikuntapuistossa:
1. Kahvilarakennus (tarjouskohde 13)
2. Hiihtohissit, 2 kpl, Liftbyggarna Space 400
3. Lumetusjärjestelmä (osin kaupungin omistuksessa, laajennettu nykyisen vuokralaisen toimesta)
4. Hiihtohissien valvontarakennukset
5. Laskettelukeskuksen valaistusjärjestelmä
6. Konehalli

- Kohde 13, ”tarjouskohteen toteutus”: Vuokraaja vastaa paikoitustilan peruskorjauksesta". Mitä tämä tarkoittaa?
Paikoitustilan tulee toistaiseksi (jos käyttö pysyy nykyisellä tasolla) olla pysäköintiin käytettävissä oleva sorakenttä eli peruskorjauksella tarkoitetaan kentän kunnossapitoa mm. lanausta ja mahdollisesti soritusta. Tarvittaessa pysäköintialueen laajennus tulee vuokralaisen kustannettavaksi.


Info- ja keskustelutilaisuudessa 31.1.2019 pidetyt esitelmät:

Case Hernesaari, arkkit. Jari Huhtaniemi, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala 
Kaavatavoitteista todeksi, kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren, Porvoon kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Alueen mahdollisuudet esittelyssä, kaavoittajat Anne Rihtniemi-Rauh ja Pekka Mikkola, Porvoon kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Valaistuksella Wauta, projektipäällikkö Topi Haapanen, Posintra Oy
Ideat kilpasille, tonttipäällikkö Pekka Söyrilä, Porvoon kaupunki, maapolitiikka

Tausta-aineistoa:

Matkailijamääristä: Taidetehtaan rantakorttelit -asemakaavahankkeen taloudelliset vaikutukset, WSP 20.1.2017
 Maaperä- ja rakennettavuustietoa, L. Aleksanterinkadun eteläpuolinen alue, alustavat pohjarakennuskustannukset 17.7.2008. Liitekartassa on mm. kartalla esitetty arvio saven syvyydestä alueella.
Maaperätietoa, muutamia kairaustuloksia Aleksanterinkadun sillan eteläpuoliselta ranta-alueelta 2018 
Maaperä- ja rakennettavuustietoa, Aleksanterinkadun sillan pohjoispuolinen kortteli, rakennettavuusselvitys 16.10. 2008. Selvitys ei tarjoa suoraan vastauksia ranta-alueesta, mutta antaa kuvan alueen maaperän laadusta.