Läntisen Mannerheiminväylän suunnitelmia muutettiin asukaspalautteen perusteella