Lapsen huolto, asuminen, tapaamisoikeus ja elatus

Lapsen huollolla tarkoitetaan virallista vastuuta ja päätäntävaltaa lapsen asioista sekä lapsen virallista edustamista viranomaisten luona ja taloudellisissa asioissa. Mikäli lapsen vanhemmat ovat avioliitossa keskenään tai isyys tunnustetaan neuvolassa, he ovat molemmat lapsen huoltajia.

Jos vanhemmat asuvat erillään

Vanhempien asuessa erillään heidän on ratkaistava, kumman vanhemman luona lapsi on kirjoilla. Lapsi voi olla virallisesti kirjoilla vain yhdessä osoitteessa. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä erillään asuvaan vanhempaansa sekä tavata häntä. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on kummankin vanhemman vastuulla.

Perheoikeudelliset palvelut - Lapset, nuoret ja perheet - THL

Asioista sovitaan lastenvalvojan luona

Lastenvalvoja voi vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen, mikäli vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä ja sopimus on lapsen edun mukainen. Vanhemmat voivat sopia:

  • lapsen huollon uskomisesta molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle, tehtävienjaosta ja oheishuollosta
  • lapsen asumisesta
  • lapsen oikeudesta tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu.

Sopimus lapsen huollosta ja asumisesta on aina voimassa toistaiseksi. Sen sijaan sopimus tapaamisoikeudesta voidaan porrastaa erilaiseksi eri ikäkausille tai se voi olla määräaikainen, jonka jälkeen tilannetta tarkastellaan uudelleen. Tarvittaessa vanhemmat voivat hyödyntää perhesovittelua.

Esite: Tervetuloa perheasiain sovitteluun

 

Porvoon tapaamispaikka

Lapsen tapaamiset voidaan järjestää valvotusti lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella tai käräjäoikeuden päätöksellä.

Porvoon tapaamispaikka, Taidetehtaankatu 4, Porvoo, on auki keskiviikkoiltaisin ja lauantaisin.

Esite: Tapaamispaikkatoiminta

Lue lisää valvotuista tapaamisista THL:n sivuilta

Lue lisää tapaamispaikkatoiminnasta THL:n sivuilta

 

Jos sopua ei synny

Mikäli vanhemmat eivät pääse asiassa sopimukseen, on se vietävä käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Käräjäoikeudessa tarjotaan myös asiatuntija-avusteista sovittelua

2016_Huoltoriidan_sovittelu_FIN

Ennen päätöksentekoa tuomioistuimessa tuomari voi pyytää sosiaalilautakunnalta olosuhdeselvityksen vanhempien ja lasten tilanteesta. Sosiaalityöntekijät voivat tarvittaessa pyytää lasta tai vanhempia koskevia tietoja muilta viranomaisilta ja toimijoilta, esimerkiksi päivähoidosta, koulusta, terveydenhuollosta tai poliisilta.