Lapsen ja perheen tukeminen

Kehityksen, kasvun ja oppimisen tuki

Mainitse lapsen tuen tarpeesta varhaiskasvatushakemuksessa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen kehityksen, kasvun ja oppimisen edistäminen. Lapselle järjestetään kehitykseen ja oppimiseen tarvittavaa tukea osana päivittäistä toimintaa omassa varhaiskasvatusyksikössä. Tuki jatkuu varhaiskasvatuksesta esiopetukseen.

Lapsen tuen tarvetta arvioidaan, suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan yhdessä lapsen huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.