Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

Lape-hankkeen kyselyn tulokset

Porvoon Lape-hankkeen raportti ja suunnitelma toimenpiteiden jalkautuksesta

Uudenmaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi hallituksen kärkihankkeista. Hanke sijoittuu ajalle 1.2.2017-31.12.2018. Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan siten, että ne muodostavat lasten ja perheiden tarpeita nykyistä paremmin vastaavan kokonaisuuden.

Porvoo on mukana Uudenmaan kuntien Lapsi- ja perhepalveluiden muutos ohjelman (LAPE) hankkeessa "Yhdessä olemme enemmän". Hanke kohdistuu kansallisen Lapsi- ja perhepalveluiden –muutosohjelman kehittämiskokonaisuuksiin. Porvoo osallistuu osittain tai kokonaan seuraaviin kehittämisokonaisuuksiin

  • Perhekeskustoimintamalli  
  • Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena 
  • Erityis- ja vaativamman tason palvelujen kehittämiskokonaisuus

LAPE hankkeesta voit lukea lisää STM:n sivuilta.

Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelman yleisesite