Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

Lape-hankkeen kyselyn tulokset

Porvoon Lape-hankkeen raportti ja suunnitelma toimenpiteiden jalkautuksesta

Uudenmaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi hallituksen kärkihankkeista. Hanke sijoittuu ajalle 1.2.2017-31.12.2018. Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan siten, että ne muodostavat lasten ja perheiden tarpeita nykyistä paremmin vastaavan kokonaisuuden.

Porvoo on mukana Uudenmaan kuntien Lapsi- ja perhepalveluiden muutos ohjelman (LAPE) hankkeessa "Yhdessä olemme enemmän". Hanke kohdistuu kansallisen Lapsi- ja perhepalveluiden –muutosohjelman kehittämiskokonaisuuksiin. Porvoo osallistuu osittain tai kokonaan seuraaviin kehittämisokonaisuuksiin

  • Perhekeskustoimintamalli  
  • Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena 
  • Erityis- ja vaativamman tason palvelujen kehittämiskokonaisuus

LAPE hankkeesta voit lukea lisää STM:n sivuilta.

Porvoon LAPE-seminaarissa kuultiin kehityskokeiluista

Porvoon LAPE-seminaarissa 23.10.18 esitellyt aineistot ovat nyt kaikkien ulottuvilla. Upeita videoita ja Ketterien kokeilujen esittelyjä on koottu yhteen paikkaan. Tutustu täällä millä tavoin lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita on Porvoossa kehitetty valtakunnallisen LAPE-hankkeen innostamana! 

Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä voit lukea enemmän sivuilta "Uusimaa 2019".

Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelman yleisesite

Lasten ja  nuorten käyttöön muokattu hankesuunnitelma 

Tule mukaan integraatiokummiksi!