Lasten toimintaterapia

Perheenne saa toimintaterapiasta apua, kun lapsen kehityksen epäillään viivästyneen ikäodotuksesta jollakin osa-alueella. Toimintaterapialla tuetaan lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti.

Haasteita saattaa esiintyä esimerkiksi:

  • käden taidoissa (kynätyöskentely, kätisyyden vakiintuminen),
  • näönvaraisessa hahmottamisessa (palapelit hankalia),
  • liikunnallisuudessa (arkuutta tai kömpelyyttä),
  • arkirutiineissa,
  • sosiaalisissa taidoissa (kypsymättömyyttä leikkitaidoissa) tai
  • keskittymiskyvyssä ja oman toiminnan ohjaamisessa.

Lasten toimintaterapiapalvelut on suunnattu alle kouluikäisille lapsille. Maksuttomat toimintaterapiakäynnit ovat tarpeen mukaan tutkimus-, terapia-, ohjaus-, neuvonta- tai konsultaatiokäyntejä.

Hakeudu toimintaterapiaan

Aloite toimintaterapeutin tutkimukseen tulee tavallisimmin neuvolasta, päivähoidosta tai muilta erityistyöntekijöiltä. Jos olet vanhempana huolissasi lapsesi kehityksestä, ota asia esille päivähoidossa tai neuvolassa.

Toimintaterapia alkaa terapiatarpeen arvioinnilla, jossa kartoitetaan lapsen valmiuksia kehityksen eri osa-alueilla, kehitykseen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä lapsen voimavaroja. Lapsen lähipiirin aikuisilta saatu tieto täydentää arviointia.

Arvioinnin perusteella suunnitellaan tarvittaessa yksilöllinen toimintaterapia joko seurantakäynteinä tai toimintaterapiajaksoina. Terapia on yksilö- tai ryhmäterapiaa. Yhdessä vanhempien kanssa pyritään löytämään lapsen taitoja harjaannuttavia sekä perheen arkea helpottavia toimintatapoja.

Lapsen vanhempien ohella tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muut lasta hoitavat tahot, kuten päivähoito ja muut erityistyöntekijät, esimerkiksi puheterapeutti ja psykologi.

Ota yhteyttä

Lasten toimintaterapeutit ovat muuttaneet 19.3.2020 väliaikaisesti osoitteeseen Raatihuoneenkatu 5 B, 3.krs