Lastenhoidon tuet

Perhe voi hakea tukea lapsen hoitamiseen, jos lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Vaihtoehtoina ovat lasten kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki.

Kotihoidontuki

Perhe, jossa on alle kolmevuotias lapsi, voi kunnallisen tai yksityisen päivähoidon vaihtoehdoksi valita kotihoidon tuen. Lasten kotihoidon tuen sisaruslisää maksetaan kotona hoidettavista muista alle kouluikäisistä sisaruksista, jotka eivät ole kunnan järjestämässä päivähoidossa.

Lakisääteiseen kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Kotihoidontukea haetaan Kelasta.

Lapsi, jonka hoitamiseen perhe saa kotihoidon tukea, voi osallistua Porvoon kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen kerho-, puisto- tai perhekahvilatoimintaan.

Kotihoidontuen kuntalisä

Tällä hetkellä Porvoossa ei makseta kotihoidontuen kuntalisää