Lastensuojelu

Lastensuojelulla turvataan lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Sosiaalityöntekijät auttavat lasta ja perhettä, kun lapsen asiat eivät ole hyvin.

Suurin osa lastensuojelun työstä tehdään perheen kanssa lapsen asuessa kotona. Viimesijaisena vaihtoehtona lapselle etsitään paikkaa toisessa perheessä, perhekodissa tai lastensuojelulaitoksessa.

Lapsen elämää suunnitellaan aina yhdessä lapsen, hänen läheistensä sekä muiden lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa.

Lapsesta tulee lastensuojelun asiakas, kun:

  • lastensuojeluilmoituksen tai yhteydenoton jälkeen lapsi tarvitsee kiireellistä lastensuojelun avo- tai sijaishuollon tukea tai
  • palvelutarpeen arvioinnissa ilmenee, että lapsi tarvitsee lastensuojelun avo- tai sijaishuollon palveluita.

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityöntekijät tavoittaa puhelinaikana ma, ti, to klo 9–10 neuvonnan kautta puh. 019 520 3400. 

Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon muotoja ovat mm. lastensuojelun sosiaalityöntekijän tuki, taloudellinen ja muu tuki lapselle sekä lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja terapiapalvelut. Lisäksi perhe saa tarvittaessa kunnan muita lapsiperheiden palveluja sekä tukea läheisiltä.

Avohuollossa lapsi tai perhe voidaan myös sijoittaa lyhytaikaisesti kodin ulkopuolelle, esimerkiksi perhekuntoutukseen.

Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaan otettu lapsi sijoitetaan sijaishuoltoon, mikä tarkoittaa lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sosiaalityöntekijä valmistelee huostaanoton yhdessä lapsen ja hänen läheistensä kanssa ja etsii lapsen edun mukaisen sijoituspaikan.

Sijoitusvaihtoehtoja ovat:

  • perhehoito
  • Porvoon oma nuorisokoti Alva-talo
  • ammatillinen perhekoti
  • yksityinen tai valtion lastensuojelulaitos.

Sijoituksen aikana lapsella on oikeus pitää yhteyttä perheeseensä. Vanhemmilla on oikeus osallistua lasta koskeviin neuvotteluihin. Sijoituksen tarvetta arvioidaan säännöllisesti.