Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden johtokunnan päätökset 16.3.2017