Liikkuvat kioskit

  • Liikkuvalla kioskilla ei ole omaa pysyvää aluetta tai myyntipaikkaa.
  • Hankkimalla luvan kuntatekniikasta voit käyttää mitä tahansa liikkuville kioskeille tarkoitettua myyntipaikkaa. Paikat löydät alla olevasta karttalinkistä.
  • Sopimus tehdään kuuden kuukauden jaksoissa huhtikuu-syyskuu ja/tai lokakuu-maaliskuu. Sopimus on uusittava vuosittain.
  • Alueen käyttö paikan mukaan klo 10.00–18.00 ja/tai 21.00–05.00.

Sopimus

  • Tutustu sopimusehtoihin ja liikkuvien kioskien ohjeisiin ennen sopimuksen allekirjoitusta.
  • Varmista, että kaikki tarvittavat viranomaisluvat ja – velvoitteet ovat kunnossa ennen myynnin aloittamista.
  • Palauta kaksi kappaletta täytettyjä ja allekirjoitettuja sopimuksia sekä sopimuksessa mainitut liitteet palvelupiste Kompassiin. 
  • Alueen käyttölupa on vasta, kun allekirjoitettu sopimus on palautettu kioskiyrittäjälle.


Sopimus

Tori- ja markkinapaikkojen hinnasto

Kartat liikkuvien kioskien myyntipaikoista