Liikuntaohjelma 2030 - liikutaan Porvoon mitalla

Liikuntaohjelma linjaa Porvoon kaupungin liikunnan ja urheilun edistämistyön painopistealueita ja keskeisiä kehittämistoimenpiteitä 2020-luvulla. 

Liikuntaohjelma on tehty yhdessä asukkaiden kanssa. Sen valmistelutyöhön osallistui lähes 200 eri toimijaa kaupungin organisaatiosta, seuroista, yhdistyksistä, kouluista, päiväkodeista ja liikunta-alan yrittäjistä vuosien 2018–2019 aikana.

Valmistelutyö käynnistyi asukas- ja seurakyselyllä,  jonka keskeisin tulos oli, että myös porvoolaiset liikkuvat liian vähän omaan hyvinvointiinsa nähden. Tarvitaankin uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja, jotta liikunnasta tulisi osa meidän jokaisen arkea ja hyvinvointia. Näitä ratkaisuja esitellään liikuntaohjelmassa.

Omatoimista liikuntaa tuetaan

Ohjelman keskeinen tavoite on omatoimisen liikkumisen tukeminen ja liikunnan mahdollisuuksien parantaminen. Se tarkoittaa liikuntapaikkojen rakentamista, kaupunkisuunnittelua ja reitistöjen suunnittelua siten, että mahdollisimman moni asukas voi hyödyntää vaivattomasti erilaisia liikuntamahdollisuuksia iästä tai liikuntarajoitteista huolimatta.

Omatoimisen liikunnan ohella on kuitenkin tarjottava myös ohjattua toimintaa eri asukasryhmille.

Yhteistyötä kaupunkiorganisaation sisällä ja muiden porvoolaisten toimijoiden kesken tulee vahvistaa edelleen. Erityisen tärkeää on hyvä yhteistyö paikallisen seurakentän kanssa.

Käynnissä olevat liikuntahankkeet

- Näsin lähiliikunta-alueen rakentaminen alkaa heinäkuussa

Toteutuneet liikuntahankkeet

- Liikuntavaunu otettu käyttöön
- Minikuntoportaat Kokonniemen maauimalassa
- Uusitut ulkoilureittikartat (Haikkoo, Hamari, Kokonniemi, Holken, Humla, Joonaanmäki, Kerkkoo)
- Virvikin maastopyöräreitti valmistuu heinäkuussa
- Kevätkummun ulkokuntoilupaikka
- Tolkkisten lähiliikuntapaikka 
- Kevätkummun ulkoilureitin (hiihto/jalankulku) valaistus (ostoskeskus->Humlan reitti)
- Humlan ulkoilureitin lisävalaistus valmis
- Kuntoportaat Kokonniemen laskettelukeskukseen valmistuneet